Sökning: "checkpointhämmare"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet checkpointhämmare.

 1. 1. Sjuksköterskans omvårdnadsansvar vid vård av patienter med cancersjukdom som behandlas med checkpointhämmare - för att uppmärksamma tidiga symtom och tecken

  Magister-uppsats,

  Författare :Ingela Näsman; Madelen Johansson; [2024-01-25]
  Nyckelord :Biverkningar; cancer; checkpointhämmare; immunterapi; omvårdnad; sjuksköterska*; symtom;

  Sammanfattning : Bakgrund: En utmaning för sjuksköterskan inom onkologisk vård är att det ständigt introduceras nya behandlingsregimer. För att möjliggöra en god och säker vård behöver sjuksköterskan kontinuerligt tillgodogöra sig ny kunskap. LÄS MER

 2. 2. Effektivitet och säkerhet av Nivolumab och Ipilimumab som kombinationsterapi jämfört med som monoterapi hos patienter med malignt melanom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Molly Ericsson Bergman; [2023]
  Nyckelord :Malignt melanom; nivolumab; ipilimumab;

  Sammanfattning : Malignt melanom är den allvarligaste formen av hudcancer och orsakas av att friska melanocyter börjar dela sig okontrollerat, vilket resulterar i en tumör. Det finns flera riskfaktorer för melanom men en av de främsta är exponering av UV-strålning. LÄS MER