Sökning: "chefer och ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 905 uppsatser innehållade orden chefer och ledarskap.

 1. 1. MOTIVATION OCH LEDARSKAP PÅ DISTANS - En kvalitativ studie om hur chefer motiverar på distans

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ebba Kånge; Isabell Olofsson; [2021-08-20]
  Nyckelord :Chefskap; Distansledarskap; Motivation; Självbestämmandeteorin;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin som bröt ut 2020 tvingade många organisationer att gå över till distansarbete. Övergången till distansarbete skedde fort vilket innebar liten möjlighet för att strategiskt planera hur det skulle gå till, hur verksamheten skulle arbeta eller hur chefer skulle arbeta med sitt ledarskap. LÄS MER

 2. 2. Hur polischefers ledarskap påverkats av myndighetens omorganisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Claudia Movino; Michaela Olausson; [2021-02-02]
  Nyckelord :polismyndigheten; ledarskap; organisationsförändring;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka ledarskapet inom Polismyndigheten i sambandmed omorganisationen. Vi ville få en ökad förståelse för ledarskapet genom attundersöka hur omorganisationen påverkat ledarskapet för chefer inom Polisen. LÄS MER

 3. 3. Ett hållbart ledarskap : en litteraturstudie om ledarskapets påverkan på sjuksköterskors intentioner att lämna sin arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Camilla Liljeqvist; Monica Djurfeldt; [2021]
  Nyckelord :ledarskapsegenskaper; personalomsättning; sjuksköterskans intentioner att säga upp sig; hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Rapporter visar på att det saknas sjuksköterskor inom vården idag och att det i framtiden kommer fortsätta vara så. Sjuksköterskor uppger att arbetssituationen är ohållbar och att där finns brister på flera plan. LÄS MER

 4. 4. Transformativt ledarskap : En studie om unga vuxnas upplevelser av transformativt ledarskap hos chefer inom näringslivet och idrottsledare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Felicia Wallenberg; [2021]
  Nyckelord :Transformativt ledarskap; chefskap; idrottsledarskap;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the extent of which transformative leadership is perceived by the respondents in sport leadership respectively managers. Previous studies have shown that managers have a lot to learn from sports leaders and that there are also similarities and differences between the different forms of leadership. LÄS MER

 5. 5. Äldreomsorgens chefers upplevelse av socialt stöd och hur det påverkar den psykosociala arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Teresa Hänninen; Sara Al-Kazimi; [2021]
  Nyckelord :första linjens chef; coronapandemi; psykosocial arbetsmiljö; socialt stöd; kollegor; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Arbetet som första linjens chef inom äldreomsorgen innebär dagliga utmaningar. Chefer och ledarskap är starkt bidragande till hur de anställda mår, samt har en stor betydelse för hur de presterar och hur deras engagemang ser ut. Stödet till chefer skiljer sig utifrån individuella och organisatoriska förutsättningar. LÄS MER