Sökning: "chefers kommunikation"

Visar resultat 6 - 10 av 127 uppsatser innehållade orden chefers kommunikation.

 1. 6. Chefers bemötande av psykisk ohälsa inom sjukvården : En studie om chefers bemötande av psykisk ohälsa utifrån ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Alexzandra Backlund; Melinda Ghosal; [2020]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; sjuksköterskor; bemötande;

  Sammanfattning : Sjukvården är en arbetsplats med hög arbetsbelastning och risken att drabbas av psykisk ohälsa är stor. Många sjuksköterskor är medvetna om den påfrestande arbetsmiljön de arbetar i. Genom stöd från kollegor och vägledning i arbetet kan psykisk ohälsa förebyggas, och en mental hälsa främjas. LÄS MER

 2. 7. Att (kris)hantera en pandemi : En kvalitativ studie om chefers upplevelser av krishanteringsarbete i realtid vid en statlig myndighet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Andreas Berglund; Oskar Gardeström; [2020]
  Nyckelord :krishantering; krisberedskap; ledarskap i kris; kriskommunikation; organisatoriskt lärande;

  Sammanfattning : Den rådande coronakrisen har skapat oerhörda konsekvenser för den svenska arbetsmarknaden. Ett medialt fokus i frågan har setts belysa främst privata organisationer och något utelämnat den organisatoriska påverkan krisen fått inom statliga myndigheter. LÄS MER

 3. 8. Chefers kommunikation vid organisationsförändring är viktigt, men inte allt : en kvalitativ fallstudie om meningsskapande och osäkerhet vid Uppsala Kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Theo Holmquist Wulff; Ludvig Karlin; [2020]
  Nyckelord :Förändringskommunikation; organisationsförändring; meningsskapande; medarbetares osäkerhet;

  Sammanfattning : Vår fallstudie undersöker genom kvalitativa intervjuer vilken roll förändringskommunikation vid en organisationsförändring har för medarbetares meningsskapande samt deras osäkerhet. Fem medarbetare som nyligen varit delaktiga i en organisationsförändring vid Uppsala Kommun har genererat empiriskt material i syfte att analysera de samband som beskrivs i teorin. LÄS MER

 4. 9. Implementeringen av ett aktivitetsbaserat kontor : Chefers upplevelse av ledarskapsutövande ur ett kommunikation- och motivationsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Gabriella Mannerson; Moa Schwartz; [2020]
  Nyckelord :ABW; Activity based working; Activity based office; Leadership; Management; Motivation; Communication; ABW; Aktivitetsbaserat arbetssätt; Aktivitetsbaserat kontor; Ledarskap; Chefskap; Motivation; Kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det aktivitetsbaserade kontoret blir allt mer vanligt då fler företag och organisationer går från det traditionella kontoret till ett aktivitetsbaserat. Det aktivitetsbaserade kontoret är oftast uppdelat i olika zoner, utan bestämda platser, där medarbetare väljer plats efter arbetsuppgift. LÄS MER

 5. 10. Den organisatoriska kontextens betydelse för chefers intention att stanna i rollen : En kvalitativ studie av första linjens chefers upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Hanna Mäcs; Sofia Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Employee Retention; First Line Managers; Public Sector; Public Health Care Sector; New Public Management; Organizational Context; Behålla arbetskraft; Första linjens chefer; Offentlig sektor; Regional hälso- och sjukvård; New Public Management; Organisatorisk kontext;

  Sammanfattning : Den mänskliga resursen är en organisations viktigaste tillgång då organisationen är beroende av mänsklig aktivitet för att existera. Chefer blir i avseendet viktiga då de kan ses som organisationens företrädare samt då de bidrar till och formar processer och arbetsförhållanden. LÄS MER