Sökning: "chefers ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 319 uppsatser innehållade orden chefers ledarskap.

 1. 1. Äldreomsorgens chefers upplevelse av socialt stöd och hur det påverkar den psykosociala arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Teresa Hänninen; Sara Al-Kazimi; [2021]
  Nyckelord :första linjens chef; coronapandemi; psykosocial arbetsmiljö; socialt stöd; kollegor; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Arbetet som första linjens chef inom äldreomsorgen innebär dagliga utmaningar. Chefer och ledarskap är starkt bidragande till hur de anställda mår, samt har en stor betydelse för hur de presterar och hur deras engagemang ser ut. Stödet till chefer skiljer sig utifrån individuella och organisatoriska förutsättningar. LÄS MER

 2. 2. Att leda på distans : En utmaning eller möjlighet?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Denise Libot; Johannes Thelin; [2021]
  Nyckelord :distansledarskap; ledarskap; organisering; tillit; informations- och kommunikationsteknik IKT ; teamkänsla; produktivitet;

  Sammanfattning : Att leda på distans har under de senaste decennierna blivit allt mer förekommande i takt med den digitala utvecklingen. Under slutet av år 2019 drabbades världen av en pandemi vid namn Covid-19, vilket har tvingat många organisationer att förflytta sin verksamhet från en fysisk arbetsplats till att arbeta digitalt från sitt hem. LÄS MER

 3. 3. “Det är svårt att få till det där mellanmänskliga” : En kvalitativ studie om hur chefers ledarskap förändras och anpassas vid plötslig omställning till distans vid pandemins framfart.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emelie Berglund; Amanda Strandell; [2021]
  Nyckelord :Effektivt ledarskap; distans; situationsanpassat ledarskap; virtuell kommunikation; Covid-19;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om samt hur chefer inom en medelstor kommun upplever att deras ledarskap har förändrats och anpassats, i och med en plötslig och icke- planerad omställning till distans. För att undersöka detta utfördes nio semistrukturerade intervjuer med enhetschefer samt avdelningschefer inom en medelstor kommun. LÄS MER

 4. 4. Situationsanpassat ledarskap under covid-19-pandemin : En kvalitativ studie om hur förändringen vid övergång från kontorsarbete till distansarbete påverkat chefens ledarskap i team

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Henning Dahl; Marcus Persson; [2021]
  Nyckelord :leadership; virtual teams; teleworking; transition; communication; interaction; ledarskap; virtuella team; distansarbete; övergång; kommunikation; samspel;

  Sammanfattning : Bakgrund Under år 2020 drabbades världen av Covid-19-pandemin. Många företag fick i och med detta rekommendationer att arbeta på distans (FHM, 2020). Detta har inneburit att team har övergått till att bli virtuella team och kontorsarbete har övergått till att bli distansarbete. LÄS MER

 5. 5. ”Det är lätt att glömma bort sin egen psykosociala arbetsmiljö som chef” : En kvalitativ studie om första linjens chefers upplevelser och erfarenheter av deras egen psykosociala arbetsmiljö inom kommunal vård- och omsorg

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Amienata Östlund; [2021]
  Nyckelord :first-line manager; leader; manager; leadership; psychosocial work environment; work environment; sustainable work environment; health and social care; requirements; control and support.; första linjens chef; ledare; chef; ledarskap; psykosocial arbetsmiljö; arbetsmiljö; hållbar arbetsmiljö; vård-och omsorg; krav; kontroll och stöd.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER