Sökning: "chefskap magisteruppsats"

Hittade 1 uppsats innehållade orden chefskap magisteruppsats.

  1. 1. Att skapa kvalitativa tjänster - krav på chefer vid införande av Lean Healthcare

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Åsa Tagesson; Helena Larsen; [2010]
    Nyckelord :knowledge management; change management; process management; leadership; lean healthcare; management; gränsöverskridande ledarskap; Social Sciences;

    Sammanfattning : Abstract Title: Creating quality services – requirements for managers implementing Lean Healthcare. Institution: Department of Service Management, Lund University, Campus Helsingborg Course: Master of degree, spring 2010, SMT X07, 15 hp Authors: Helena Larsen &Åsa Tagesson Advisors: Katja Lindqvist & Jan E Persson Keywords: Lean Healthcare, Management, Leadership, Process Management, Change Management, Knowledge Management, Cross Boundary Leadership Problem: Healthcare Institutions have decided to implement the principles of lean to improve and change their business. LÄS MER