Sökning: "chefskap"

Visar resultat 1 - 5 av 210 uppsatser innehållade ordet chefskap.

 1. 1. MELLAN BESLUT OCH IMPLEMENTERING - En fallstudie om hur chefer på mellannivå arbetar med att förankra och förbereda anställda inför övergången till en aktivitetsbaserad arbetsplats

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Andreas Horseng Amdell; Cecilia Wahlgren; [2019-02-07]
  Nyckelord :aktivitetsbaserade arbetsplatser; chefer på mellannivå; chefskap; Försäkringskassan; offentlig sektor; organisationsrecept; organisatorisk förändring;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att kartlägga och beskriva vad cheferna på mellannivå vid Försäkringskassan i Göteborg har gjort för att förankra och förbereda övergången till den aktivitetsbaserade arbetsplatsen hos de anställda samt varför Försäkringskassan inför aktivitetsbaserade arbetsplatser enligt cheferna på mellannivå och om beslutet har föregåtts av en motivering.Teori:De två teorier som har använts i studien är Kjell Arne Røviks teori om organisationsrecept och John Kotters teori om distinktionen mellan ledarskap och chefskap. LÄS MER

 2. 2. Fördomar om chefskap ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Lisa Erenger; [2019]
  Nyckelord :Genus; chefskap; fördomar;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats inom psykologi är en kvalitativ studie som inriktar sig på̊ ämnena fördomar, chefskap och genus. Chefer fyller en viktig funktion på arbetsplatser genom att bistå med sin kunskap, sitt engagemang och sin ledarskapsförmåga. LÄS MER

 3. 3. INNEBÖRDEN ATT VARA CHEF OCH LEDARE

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Albert Hyseni; Nina Malmqvist; [2019]
  Nyckelord :Hersey; Blanchard; Hersey and Blanchard; Goffman; situational leadership; leader; management; situation; features; Hersey och Blanchard; situationsanpassad; ledarskap; chefskap; egenskaper; chef; ledare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom chefernas egna uppfattningar förstå innebörden av chef- och ledarskap inom människobehandlande organisationer. Forskarna vill genom studien ge läsaren en ökad kunskap och förståelse av chef- och ledarskapet inom socialt arbete. LÄS MER

 4. 4. Chefers perspektiv på konflikthantering. En kvalitativ studie av chefers uppfattningar om konflikthantering.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Daniella Möller Almasidou; Nagam Waly Nordström; [2019]
  Nyckelord :Konflikt; konflikthantering; chefskap; ledarskap; organisat-ionskultur; arbetsklimat; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att med utgångspunkt i chefers uppfattningar fördjupa kunskapen om hur chefer hanterar konflikter mellan medarbetare. En avgränsning har gjorts genom valet att endast studera rektorer och verksamhetschefer inom kommunens utbildningsförvaltning. LÄS MER

 5. 5. CHEFSROLLENS KOMPLEXITET INOM DET SOCIALA ARBETET En kvalitativ studie om chefer inom HVBverksamheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emmie Roos; Felix Johansson; [2018-12-14]
  Nyckelord :Ledarskap; chefskap; chefsroll; chef; makt; inspiration; manipulation;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur chefer inom HVB-verksamheten ser på sin chefsroll. Vi undersökte hur de definierar begreppen ledarskap och chefskap samt den makt en chefsroll innebär. LÄS MER