Sökning: "chefsnivå"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet chefsnivå.

 1. 1. "Man skriver om damfotbollen med vänsterhanden" : en kvalititativ studie om manliga sportjournalisters syn på en jämställd fotbollsrapportering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Alicia Price Andersson; Emilio Valdés Bahri; [2020]
  Nyckelord :ansvar; genus; jämställdhet; manlighet; sportjournalistik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur manliga sportjournalister (med fotboll som främsta bevakningsområde) ser på sin roll i jämställdhetsarbete. Med avstamp i teorier om fält, doxa, kapital och genussystem intervjuas sex sportjournalister om sitt arbete och reflektioner kring damfotboll som bevakningsområde, samt hur jargongen och normen på sportredaktionerna de arbetar på ser ut. LÄS MER

 2. 2. Vad händer med hållbarhet i en akut situation? : En kvalitativ intervjustudie på akutmottagningen och akutvårdsavdelningen vid Vrinnevisjukhuset I Norrköping

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Mathias Björkman; Emma Fridh; [2019]
  Nyckelord :Motivation; Barriers; Enablers; Sweden; Healthcare; Economy; Administration; Communication; Education; Recycling and Disposable items; Barriärer; Möjliggörare; Sverige; Sjukvård; Ekonomi; Administration; kommunikation; utbildning; återvinning och engångsartiklar.;

  Sammanfattning : Sverige är världsledande när det kommer till sjukvård och när det kommer till sopsortering men vad händer när dessa styrkor kombineras? Kan det skilja sig i uppfattningar bland vårdpersonal på ett svenskt sjukhus, samt hur ser uppfattningarna ut avdelningarna emellan. Denna studie syftar till att granska barriärer och möjliggörare för miljöarbetet på akutmottagningen och akutvårdsavdelningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, med fokus på engångsartiklar. LÄS MER

 3. 3. Compassion Fatigue : En litteraturöversikt om compassion fatigue hos sjuksköterskor inom akutsjukvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Frida Johansson; Rebecka Karlsson; [2019]
  Nyckelord :compassion fatigue; compassion satisfaction; emergency; nurses; stress burnout; akutsjukvård; compassion fatigue; compassion satisfaction; sjuksköterska; stress utbrändhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det råder idag ett högt tempo inom akutsjukvård och sjuksköterskan förväntas vara mångkunnig genom göra snabba bedömningar, möta patienters lidande samt prioritera akuta patienter i en stressig arbetsmiljö. Att ständigt arbeta i en påfrestande arbetsmiljö med lidande patienter och ett högt arbetstempo kan bidra till att sjuksköterskan utvecklar compassion fatigue vilket innebär att empatiförmågan avtar. LÄS MER

 4. 4. Ledarskapet vid komplex organisatorisk förändring : En kvalitativ fallstudie av ledarskapet på olika chefsnivåer i Swedbanks förändringsprocess mot aktivitetsbaserad arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Hultgren; Eskil Sköldkvist; [2019]
  Nyckelord :komplex organisatorisk förändring; ledarskap; chefsnivå; motstånd; transformativt ledarskap; förändringsledarskap;

  Sammanfattning : Tidigare studier har uppmärksammat ledarskapets roll vid förändringar för att överbrygga det motstånd som kan uppstå från individers håll. Ledares specifika roll på olika nivåer i en förändringskontext kvarstår dock att studera. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerhetsarbete : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sandra Trivunovic; Malin Nordberg; [2019]
  Nyckelord :Arbetsbelastning; Avvikelser; Etisk stress; Hierarkier; Patientsäkerhet; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar områden där patientsäkerheten brister och socialstyrelsen för fram att sjukvården har redskap men det implementeras inte. Vårdskador minskar inte i önskad takt. Syfte: Beskriva sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerhetsarbete. Metod: Kvalitativ intervjustudie med sex sjuksköterskor. LÄS MER