Sökning: "chemical hazard"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden chemical hazard.

 1. 1. Farliga kemikalier i barns leksaker : En enkätundersökning om föräldrars riskuppfattning och kännedom

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Emelie Meijer; [2021]
  Nyckelord :Risk; risk perception; exposure; health hazard; health effects; Risk; riskperception; exponering; hälsorisk; hälsoeffekter;

  Sammanfattning : Farliga kemikalier kan migrera från leksaker eller andra varor och utgöra en hälsorisk. Eftersom barn är särskilt känsliga för exponering av farliga kemikalier bör de skyddas ytterligare, vilket görs med gällande lagstiftning för leksaker. LÄS MER

 2. 2. Methods for Evaluating Dewatering Properties of Sewage Sludge

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Nadia Abdalla; [2019]
  Nyckelord :sludge dewatering; sewage sludge; laboratory scale sludge treatment; dewatering sludge; dewatering sewage sludge; CST; capillary suction time test; centrifuge; lab-centrifuge; rheology; polymers conditioning; sludge conditioning; centrifuge on lab scale; evaluation of lab experiments; CST evaluation; mechanical de-watering evaluation; sludge dewatering at lab; lab scale dewatering process; sludge dewatering methods at lab; Chemical engineering; Lab centrifuge; Capillary Suction Time CST ; Mechanical sludge dewatering evaluation; Polymers conditioning of sludge; sewage sludge dewatering; methods for sludge dewatering at lab; water engineering; environmental engineering; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; Chemistry;

  Sammanfattning : After the sewage wastewater is collected from different households and directed to the treatment plants, it goes through several processes, which are physical, chemical and biological. The different processes remove the contaminant, and produce a semi-solid material named sludge. Sludge has a huge amount of liquid. LÄS MER

 3. 3. Återanvändning av kemiska riskbedömningar : Förutsättningar, fördelar och svårigheter.

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Anna Larsen; [2019]
  Nyckelord :Chemical risk assessment; chemical hazard; risk; working environment; occupational safety and health; construction industry; reuse; recycling; advantages; obstacles; difficulties; prerequisites; factors; KemiRisk; work preparation; template; checklist; mineral wool; thermosetting plastic; diisocyanate; Kemisk riskbedömning; kemisk arbetsmiljörisk; risk; arbetsmiljö; bygg- och anläggningsbranschen; återanvändning; fördelar; hinder; svårigheter; förutsättningar; krav; faktorer; åtgärder; KemiRisk; arbetsberedning; mall; checklista; mineralull; härdplast; diisocyanat;

  Sammanfattning : Kemiska arbetsmiljörisker förekommer inom ett flertal branscher och behöver förebyggas för att skydda arbetstagare mot ohälsa, sjukdom och olycksfall. Det förebyggande arbetet görs genom att identifierade risker bedöms och kontrolleras med ändamålsenliga åtgärder, med målet att riskerna minskar eller helt försvinner. LÄS MER

 4. 4. Dose-response for predicting skin sensitization potency with the GARD®skin method

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för immunteknologi

  Författare :Olivia Eliasson; [2019]
  Nyckelord :Dose-response; In vitro assay; GARD; skin sensitization; allergic contact dermatitis; chemical sensitizers; hazard assessment; skin sensitization potency; immunotoxicology; Technology and Engineering; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Allergic contacts dermatitis is a major health problem in the world and the disease is caused by a type IV hypersensitivity to a small chemical called a hapten. These substances are common in cosmetics, perfumes, pharmaceuticals and house-hold products, and risk factors include both inherent factors and frequent or high exposure. LÄS MER

 5. 5. Chemical Hazard Assessment under Uncertainty Evaluated by Robust Bayesian Evidence Synthesis

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Yudiana Yang; [2017]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Chemical hazard assessment is a procedure in chemical regulation to set which concentrations of chemical substances that are safe to an ecological system, i.e. where a majority of the species in the systems is not negatively affected by the substance. LÄS MER