Sökning: "chemotaxis"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet chemotaxis.

 1. 1. Simulate Bacterial Movement through Chemotaxis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Rasmus Durgé; Johan Ek; Jonny Fredriksson; Emil Logren; Mohamad Melhem; Rik Muijs; [2021-09-14]
  Nyckelord :chemotaxis; computational biology; agent-based simulation; Unity engine;

  Sammanfattning : This thesis describes the development of an agent-based simulation of E. coli chemotaxis in C# and the Unity game engine. The agents use a mathematical modelof the chemical pathway underlying chemotaxis to produce either forward-motion(running) or rotation (tumbling), in response to the concentration of ligand in theirimmediate environment. LÄS MER

 2. 2. Tumör-associerade makrofagers inverkan vid juvertumörer hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Martin Kläschen; [2019]
  Nyckelord :tumör-associerade makrofager; TAM; makrofager; juvertumör; CMT; hund;

  Sammanfattning : Tumör-associerade makrofager (TAM) är makrofager som under påverkan av tumörceller polariseras mot ett stadie där de frisätter tillväxtfaktorer, cytokiner, kemokiner och enzymer som främjar tumörtillväxt, kärlnybildning, invasion och metastasering. Det har konstaterats att ett högre antal TAM i juvervävnad på hund är associerat med en sämre prognos jämfört med hundar med ett lägre antal TAM. LÄS MER

 3. 3. Transcriptomic profiling of marine bacteria between development and senescence phases of a phytoplankton bloom

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Dennis Amnebrink; [2018]
  Nyckelord :Transcriptomics; bacteria; microbes; DOM; marine environment; bioinformatics;

  Sammanfattning : Bacterioplankton provide important ecosystem functions by carrying out biogeochemical cycling of organic matter. Playing an important role in the microbial loop they help remineralize carbon and nutrients. Bacteria also interact with phytoplankton during phytoplankton blooms. LÄS MER

 4. 4. Felint leukemivirus - hur påverkas smittade katter?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Victoria Gräsman; [2013]
  Nyckelord :felint leukemivirus; katt; immunologi; symptom; behandlingar;

  Sammanfattning : Felint leukemivirus (FeLV) är ett gammaretrovirus som drabbar katter över hela världen. Viruset ger en kronisk infektion som kan anta fyra olika former i den infekterade katten. De fyra formerna är abortiv infektion, regressiv infektion, progressiv infektion och fokal infektion. LÄS MER

 5. 5. Worm-on-a-chip. Chemotaxis by nematodes in microfluidic systems

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Hans Bockgård; [2011]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A microfluidic chip was constructed and used for monitoring chemotaxis by nematodes. It was built up by an artificial dirt array made of glass, a perforated PDMS sheet and PMMA plate for fluidic connections. The device was held together by the pressure of clamps without any chemical bonding. LÄS MER