Sökning: "chick lit"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden chick lit.

 1. 1. Chick lit i svenskundervisningen? : En analys av genrens tematiska innehåll och dess potential i litteraturundervisningen på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Lisa Berglund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Petticoats or Miniskirts: A Comparative Analysis of Feminine Narration in Pride and Prejudice and Bridget Jones's Diary 

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Ida Jonsson; [2018]
  Nyckelord :feminine narration; Austen; Fielding; Chick Lit; authority; feminism; feminist narratology;

  Sammanfattning : Abstract Both Pride and Prejudice (Jane Austen) and Bridget Jones’s Diary (Helen Fielding) have been thoroughly examined by literary critics. When discussed from a feminist perspective, critics are ambiguous as some claim that the novels work against feminist values rather than the reverse. LÄS MER

 3. 3. Ethnic Identity in Chica Lit. : Trapped between Cultural Essentialism and Ex-nomination

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Adriana Rudling; [2016]
  Nyckelord :Alisa Valdes-Rodriguez; The Dirty Girls Social Club; chick lit; chica lit; essentialization; exnomination; Latinidad; Latinos;

  Sammanfattning : This essay is dedicated to exploring how ethnic identity is represented in one of popular literature's latest additions, namely chick lit. More concretely, it approaches the subject of ex-nomination and cultural essentialization of Latino communities in the burgeoning chick lit genre, chica lit. LÄS MER

 4. 4. Chick Lit in the Classroom. Identity and Gender in Gossip Girl and Confessions of a Shopaholic.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Sofia Bagå; [2014-02-06]
  Nyckelord :Chick Lit; identity; gender; Gossip Girl; Confessions of a Shopaholic; the EFL Classroom; Lgr11; Judith Butler; performance; the heterosexual matrix;

  Sammanfattning : Language and literature give students access to new worlds and present voices thatoffer new perspectives. Literature is used in the language classroom to improve language skills and is a highly important tool in order for the students to develop andreflect on identities. LÄS MER

 5. 5. Könsroller i populärlitteratur : Chick lit i jämförelse med en herrgårdsroman

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Elisabeth Noregran; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER