Sökning: "child cancer fear pain nursing"

Hittade 1 uppsats innehållade orden child cancer fear pain nursing.

  1. 1. Barns rädsla och smärta i samband med cancerbehandling : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

    Författare :Marija Johansson; Carina Wahlström; [2007]
    Nyckelord :child cancer fear pain nursing; barn cancer rädsla smärta omvårdnad;

    Sammanfattning : Cancer är en sjukdom som drabbar människor i alla åldrar. Den är fortfarande en av de vanligaste dödsorsakerna bland barn och ungdomar. Smärtan hos barn har underskattats på grund av bristfällig kunskap och därför inte alltid behandlats på ett adekvat sätt. LÄS MER