Sökning: "child health care"

Visar resultat 1 - 5 av 821 uppsatser innehållade orden child health care.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av amningsstöd från hälso- och sjukvårdspersonal

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Linda Axelsson; Moa Tronhage; [2023]
  Nyckelord :Breastfeeding; breastfeeding support; experiences; women; Amning; amningsstöd; kvinnor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att amma sitt barn i minst sex månader efter födseln ses som mest fördelaktigt för barnets hälsa och även ur ett folkhälsoperspektiv. Ändå så är det inte många som faktiskt helammar efter sex månader. LÄS MER

 2. 2. Quality improvements contributing to effective midwife-led care : a Minor Field Study in Nairobi, Kenya

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sarah Johansson; Viola Nyroos; [2023]
  Nyckelord :Experiences; Kenya; Maternity nurses; Midwives; Quality Improvement; Barnmorskor; Kenya; Kvalitetsförbättring; Sjuksköterskor; Upplevelser;

  Sammanfattning : This study was a sub-study based on the MIDWIZE capacity building program for public health officials in maternal and child health. This is a leadership program where participants conduct a quality improvement project at a selected health facility in their respective country. LÄS MER

 3. 3. "Man får gilla läget" : - Två livsberättelser om övergången till vuxenlivet vid autism och IF

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Andersson Ann-Mari; [2023]
  Nyckelord :Transition to Adulthood; Autism; Intellectual Disability; Lifeworld. Parennts; Support Service;

  Sammanfattning : Abstract The transition from childhood to adulthood for people with disabilities seems to be a question with more focus nowadays and widely prevalent in many countries. This study specifically concentrates on people with autism and intellectual disabilities, their families and the care support available i society. LÄS MER

 4. 4. Faktorer till att föräldrar söker till akutmottagning för barn som inte har ett tidskritiskt tillstånd : En systematisk och integrerad litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Therese Bruhn; Louise Nordahl; [2023]
  Nyckelord :emergency department; non-time critical; parents; pediatric; systematic integrated review; akutmottagning; icke tidskritiskt; föräldrar; sökorsaker; pediatrik; systematisk integrativ litteraturstudie;

  Sammanfattning : En akutmottagning har till uppdrag att ta hand om personer som drabbas av sjukdom eller olycksfall som är allvarligt eller tidskritiskt. Akutmottagningen är olika alla andra verksamheter på sjukhuset då det inte finns en gräns för antalet patienter. LÄS MER

 5. 5. Barnhälsovårdssjuksköterskans erfarenheter av att förbereda spädbarn inför vaccinering : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Hannah Johansson; Sandra Juhl; [2023]
  Nyckelord :Child health service; preparation; pain-management interventions; qualitative study; vaccination; child health service nurses experiences; Barnhälsovård; förberedelser; smärtstillande interventioner; kvalitativ studie; vaccination; barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förberedandet av barn inför vaccinering innefattar aktivt förebyggande och lindrande av smärta då det ses som del i god omvårdnad. Det kan nås via flera olika smärtlindrande interventioner som är; fysiologiska, farmakologiska, psykologiska och/ eller injektionstekniska. LÄS MER