Sökning: "child perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 1773 uppsatser innehållade orden child perspective.

 1. 1. Barnkonventionen Inom Transportplaneringen. En jämförande studie över Trollhätte Kanal och Delprojekt Korsvägen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Amanda Svedberg; Fredrik Enthed; [2023-06-27]
  Nyckelord :Barnkonventionen; sjöfart; barnperspektiv; landbaserad transport; transportplanering; barns deltagande; convention on the rights of the child; shipping; child perspective; land-based transport; transport planning; children’s participtation; ;

  Sammanfattning : Barnkonventionen, infördes av FN 1989, är ett juridiskt bindande dokument och syftar till att skydda barns rättigheter. Sverige lagstadgade konventionen i svensk lagstiftning 2020, vilket innebär att samhälleliga beslut inte längre kan förbise barns rättigheter. LÄS MER

 2. 2. Are you one of those who take children?” Child protection professionals views on the disinformation campaign - implications on the practice and for children’s rights

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kim Holmlund; [2023-06-26]
  Nyckelord :Child protection services; disinformation campaign; children’s rights; Sweden; professional identity;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to analyse how professionals at the Child protection services (CPS) perceive the disinformation campaign, how they related it to their work and how they cope with the potential effects related to the campaign. Semi-structured interviews were conducted with professionals at assessment units at CPS, and thereafter analysed through thematic analysis. LÄS MER

 3. 3. “MED KODEN FAMILJ10 FÅR NI 10% RABATT PÅ…” En kvalitativ innehållsanalys av barns involvering i familjevloggares betalda samarbeten på YouTube

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Martina Davitkova; Hanna Eklund; Ella Engberg; [2023-03-10]
  Nyckelord :kommersiell sharenting; familjevloggare; YouTube; influencers; främre regionen; bakre regionen; fasad; intrycksstyrning; självpresentation; barn; utsända uttryck; överförda uttryck;

  Sammanfattning : EXECUTIVE SUMMARY In the early 2000s, the rise of the influencer industry began. An influencer refers to a person with influence and the ability to influence their audience to consume certain products or perform a specific action. LÄS MER

 4. 4. Flintdolken - ett manligt prestigeföremål? : En studie av Skånska flatmarksgravar under senneolitikum

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Arkeologi

  Författare :André Bergvall Kristiansson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Late Neolithic period in Sweden is by many archaeologists associated with an increase of aggression in society, hierarchical chiefdoms, and prestige objects. Above all, the flint-dagger is considered not only to be an object of high status, but also an object exclusively used by and buried with males. LÄS MER

 5. 5. Vilka förutsättningar har förskollärare i arbetet med att utveckla barns modersmål? : En kvalitativ studie om modersmålsutveckling i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Isabelle Joelsson; Emelie Petersson; [2023]
  Nyckelord :Children’s native language; Prerequisites; Preschool teacher; Working method; Barns modersmål; Förutsättningar; Förskollärare; Arbetssätt;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar sin möjlighet att arbeta med läroplansmålet “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska” (Skolverket 2018, s.14) samt vilka förutsättningar som förskollärare upplever sig få av andra i detta arbete. LÄS MER