Sökning: "child protection services sociala medier och socialt arbete"

Hittade 1 uppsats innehållade orden child protection services sociala medier och socialt arbete.

  1. 1. #slutakidnappavårabarn - socialtjänstens hantering av felaktig information. En kvalitativ studie om enheten för barn och unga

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Ariana Sinistaj; Linda Engström; [2023]
    Nyckelord :social media and social work; misinformation; misinformation strategies; incorrect information management; child protection services sociala medier och socialt arbete; desinformation; desinformationsstrategier; hantering av felaktig information; enheten för barn och familj; Social Sciences;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how social service handles incorrect information about them that is spreading on social media. This study is based on a qualitative method. In order to achieve the purpose of this work, the focus has been on the unit of child protection services and seven social workers have been interviewed. LÄS MER