Sökning: "child welfare"

Visar resultat 1 - 5 av 522 uppsatser innehållade orden child welfare.

 1. 1. Barns delaktighet i barnavårdsutredningar inom socialtjänsten : En kvalitativ studie om hur barns delaktighet tillämpas i praktiken

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Samar El-Manzalawy; Lama Yahya; [2023]
  Nyckelord :Child welfare investigation; children s participation; child protection; social service; social work and the Convention on the Rights of the Child; Barnskyddsutredning; barns delaktighet; barnsskydd; socialt arbete; socialtjänsten och barnkonventionen;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to investigate the empowering and limiting factors that social workers are subjected to when they are to involve children in child welfare investigations. The empirical collection for the bachelor thesis is based on qualitative data collected by interviewing five social workers working mainly within the children- and family units and a sample of 17 scientific articles. LÄS MER

 2. 2. Bristande jämställdhet i bedömningar : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare påverkas av faktorer inom socialtjänstens barnavård

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Felicia Wendel; Ellen Johansson; [2023]
  Nyckelord :Social work; social services; gender; intersectionality; gender equality.; Socialt arbete; socialtjänst; genus; intersektionalitet; jämställdhet.;

  Sammanfattning : Titel: Bristande jämställdhet i bedömningar Författare: Ellen Johansson och Felicia Wendel Syftet med studien var att undersöka om barns könstillhörighet, i eventuellt samspel med till exempel ålder, etnicitet och socioekonomisk bakgrund påverkar utredningsarbetet inom socialtjänstens barnavård samt vilken bedömning socialsekreterare gör. För att få fram studiens resultat använde vi oss utav kvalitativ metod och valde att intervjua socialsekreterare som arbetar inom socialtjänstens barnavård i Värmlands län. LÄS MER

 3. 3. Om jag bara kan plantera någonting litet positivt hos ett barn eller en familj

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Mia Nordqvist; Louise Kronqvist; [2023]
  Nyckelord :Social work; social secretary; social worker; child welfare; workload; Social Sciences;

  Sammanfattning : For many years, high staff turnover and difficulties in recruiting social workers have been reported in social services in general but particularly in child welfare. Previous studies have shown that giving social workers adequate social support is important in getting them to maintain their job commitment and remain at the workplace. LÄS MER

 4. 4. Yrkesrollen alla har åsikter om och tror sig kunna göra bättre själva : En kvantitativ studie om social och arbetsrelaterad self-efficacy hos barnhandläggare inom svensk socialtjänst.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sabina Östling; Zandra Steffert; [2023]
  Nyckelord :Self-efficacy; social worker; work environment; child welfare and social worker within child welfare.; Self-efficacy; barnavårdsutredningar; socialtjänsten; arbetsmiljö samt socialsekreterare.;

  Sammanfattning : The working environment in social services has long been talked about. Recently, the working environment of child case workers has been in particular focus on the basis that it is difficult to retain and recruit new staff for this profession. LÄS MER

 5. 5. Kollegorna är viktigast - En kvalitativ studie om hur socialsekreterare på barn, unga och familj beskriver och hanterar sin arbetssituation avseende hög arbetsbelastning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Roslund; Julia Wiktor; [2023]
  Nyckelord :social work; child welfare services; coping strategies; workload; social worker; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how social workers in social service at child welfare experience and describe their work situation regarding workload and how they handle it when the workload is perceived as high. Individual qualitative semi-structured interviews were conducted with eight social workers who work with child welfare services. LÄS MER