Sökning: "childbirth"

Visar resultat 1 - 5 av 326 uppsatser innehållade ordet childbirth.

 1. 1. Women’s experiences of giving birth in healthcare facilities in India - a systematic literature review

  Magister-uppsats,

  Författare :Júlía Dögg Haraldsdóttir; Åsa Tröseid; [2022-01-27]
  Nyckelord :childbirth; India; experience; healthcare facilities;

  Sammanfattning : Background: Although nearly 80 % of pregnant women in India give birth in healthcare facilities in India, the maternal mortality rate remains unacceptably high. A positive and safe birth experience is very important for pregnant women and an important factor for choosing to give birth in healthcare facilities. LÄS MER

 2. 2. Hur effektivt är kombinationsterapi med adefovir och lamivudin jämfört med monoterapi med adefovir hos personer med kronisk hepatit B

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emilia Johansson; [2022]
  Nyckelord :Hepatit B virus; kronisk hepatit B; adefovir; lamivudin;

  Sammanfattning : Sammanfattning Hepatit B virus (HBV) tillhör familjen hepadnavirus och kronisk HBV finns hos ungefär 257 miljoner människor. Kronisk HBV kan orsaka levercirros och hepatocellulärt karcinom (HCC) och andra svåra leversjukdomar vilket leder till 887,000 dödsfall per år. Symptomen för HBV är illamående, gulsot och mörkfärgat urin. LÄS MER

 3. 3. Maternella komplikationer vid flerbörd : Hur skiljer sig graviditetskomplikationer och förlossningssättvid flerbörd jämfört med enkelbörd? - en populationsbaserad registerstudie av förstföderskor i Sverige

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Marita Sahlsten; Sofia Hammerling; [2022]
  Nyckelord :single birth; multiple births; maternal morbidity; maternal complications; mode of delivery; : enkelbörd; flerbörd; maternell morbiditet; maternella komplikationer; förlossningssätt;

  Sammanfattning : Background: In Sweden, annually, approximately 1,5% out of 115 000 newborns are twins. Itis widely documented that multiple gestation pregnancy contributes to an increased risk of maternal morbidity. Nevertheless, the direct impact of multiple gestation on some maternal complications remains debated. LÄS MER

 4. 4. Ambulanspersonalens upplevelse och hantering av stress inom den prehospitala akutsjukvården : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eric Johansson; Anton Önell; [2022]
  Nyckelord :Ambulance staff; Support functions; Stress; Experience; Environment; Stress; Ambulanspersonal; Stödfunktioner; Upplevelse; Miljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsmiljön för ambulanspersonal är frekvent präglat av stress, trauman och stressfulla situationer som kan leda till både psykiska och fysiska sjukdomar. Hantering och åtgärder mot stress är av stor vikt för att behandla och motverka ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Predicting Birth Outcome Using Cardiotocography and Machine Learning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Josefine Öder; [2022]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Cardiotography, CTG, is a monitoring method that is commonly used during childbirth. The method measures the fetal heart rate, FHR, alongside the uterine contractions, TOCO. Clinicians use this tool to evaluate the health of the infant, and to observe changes which might imply hypoxia, lack of oxygen supply, for the fetus. LÄS MER