Sökning: "childbirth"

Visar resultat 1 - 5 av 391 uppsatser innehållade ordet childbirth.

 1. 1. Att gå miste om den naturliga förlossningen - En systematisk litteraturöversikt om förstföderskors upplevelser av inducerad förlossning vid överburen graviditet

  Magister-uppsats,

  Författare :Helena Rönni; Matilda Norberger; [2023-02-13]
  Nyckelord :Inducerad förlossning; induktion; förstföderska; upplevelse; överburen graviditet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Redan i slutet av 1700-talet introducerades induktion för gravida med ett trångt bäcken. Sedan dess har antalet induktioner ökat världen över och i Sverige genomgår en fjärdedel av alla gravida en inducerad förlossning. En vanlig orsak till induktion är överburen graviditet. LÄS MER

 2. 2. En skräckblandad längtan : en kvalitativ intervjustudie om hur förstföderskan förbereder sig inför att hantera smärta vid kommande förlossning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Bergström; Emma Lumbojev Brissman; [2023]
  Nyckelord :Pain management; preparation; support; midwife; partner; parental transition; SOC; expectant first-time mother.; Smärthantering; förberedelse; stöd; barnmorska; partner; föräldratransition; KASAM; förstföderska.;

  Sammanfattning : Under graviditeten sker en psykologisk utvecklingsprocess hos förstföderskan. Det är vanligt att förstföderskan har tankar om den kommande förlossningssmärtan under tredje trimestern. Förstföderskor har ett behov av att förbereda sig inför smärthanteringen, där barnmorskan är ett viktigt stöd. LÄS MER

 3. 3. Intrauterin fosterdöd : Barnmorskors erfarenheter av förlossning med intrauterin fosterdöd - En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Melissa Hansell; Caroline Fast; [2023]
  Nyckelord :Barnmorskor; bemötande; intrauterin fosterdöd; stöd; utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förlossningar med intrauterin fosterdöd kan vara en utmanande uppgift för barnmorskor. Barnmorskor kan känna sig oförberedda och sakna verktyg inför att handha en förlossning med intrauterin fosterdöd. LÄS MER

 4. 4. Mjölken, blodet och det andra : Förlossningsskildringar i samtida svensk skönlitteratur

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Astrid Hagelberg; [2023]
  Nyckelord :childbirth; literary studies; childbirth in literature; litteraturvetenskap; förlossning; förlossningsberättelse; litteraturstudier;

  Sammanfattning : Barnafödande är ett komplicerat och mångfacetterat ämne. Att föda är både en högst privat, intim upplevelse och en kulturell och politiskt kodad händelse. Hur ett samhälle behandlar sin födande befolkning beror på politik, normer och ideal som sträcker sig längre än den födande individen. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors erfarenheter av förlossningsskador : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Hanna Persson; Josefin Jansson; [2023]
  Nyckelord :Women; Experiences; Childbirth; Rupture; Prolapse; Incontinence; Sexual dysfunction; Quality of life; Kvinnor; Upplevelser; Förlossning; Bristningar; Prolaps; Inkontinens; Sexuell dysfunktion; Livskvalitet;

  Sammanfattning : Background: A lot of women who goes through a vaginal delivery will contract injuries due to the delivery. These injuries are termed as tears, prolapse, dyspareunia, incontinence and the symptoms can affect the women in their daily life. The nurse will get in contact with these women in different contexts when the women seek help for her problems. LÄS MER