Sökning: "childhood"

Visar resultat 1 - 5 av 1557 uppsatser innehållade ordet childhood.

 1. 1. Vårdnadshavare skolas in -en synvända i förskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Zenitha Brahm; Katrin Feuerbach Wengel; [2024-02-27]
  Nyckelord :förskola; early childhood education; förskollärare; ECEC teacher; inskolning; introduction; samverkan; samarbete; cooperation; vårdnadshavare; caregiver;

  Sammanfattning : Denna studie gör anspråk på att närma sig viktiga faktorer för en god samverkan mellan förskola och hem. Det är en kvalitativ studie som analyserats på fenomenografisk grund och det fenomen som studeras är inskolningen, fokuserat på förskolans sätt att etablera en god samverkan. LÄS MER

 2. 2. A labour-free childhood? African perspectives on international child rights policies.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Dorotea Reuterswärd; [2024-01-16]
  Nyckelord :childhood; child labour; child rights; policy; literature review; ideal type; postcolonialism; Africa;

  Sammanfattning : This paper notes that one prominent trait of Western thinking about children is that childhood should be protected and care-free. For example, if children are engaged in work, their childhood is seen as 'lost'. LÄS MER

 3. 3. ”Att blanda saft antar jag är kemi också” : Förskollärares uppfattningar om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i förskolans kemiundervisning med barn 1–3 år.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Linda Olsson; Linnéa Johansson; [2024]
  Nyckelord :Augmentative and alternative communication AAC ; Early childhood education; Pre-school Teachers’ Opinions; Chemistry education; Communication; Alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; Förskolepedagogik; Förskollärares uppfattningar; Kemiundervisning; Kommunikation;

  Sammanfattning : Många barn behöver alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) för att tillgodogöra sig undervisningen i förskolan. AKK kan därmed bidra till undervisningen av kemi, speciellt undervisning för de allra yngsta barnen. LÄS MER

 4. 4. Childhood family structure in 16 European countries

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Andreas Gustafsson; [2024]
  Nyckelord :child outcomes; Europe; comparative; divorce; stepfamily; sequence analysis;

  Sammanfattning : At the end of the 20th century we saw great changes in family dynamics with rates ofseparation and re-partnerning increasing across Europe. Previous research has primarilyfocused on adults but less is known about how these family demographic changes haveaffected children's family structure. LÄS MER

 5. 5. Röster från barndomen om upplevdasexuella övergrepp : - En studie baserad på vuxna kvinnorssjälvbiografiska berättelser

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Elin Lund; Johanna Taninger; [2024]
  Nyckelord :autobiographies; sexual abuse; children; childhood; woman; risk and protective factors;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate adult women's experiences of sexual abuse by a close adult relative in their childhood. We have chosen to study two autobiographies written by women who themselves grew up in an environment where they were subjected to sexual abuse. LÄS MER