Sökning: "childhood"

Visar resultat 1 - 5 av 1003 uppsatser innehållade ordet childhood.

 1. 1. Att växa upp med en förälder med psykisk ohälsa - En textanalys av vuxna barns upplevelser och strategier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Maja Essunger; Frida Parment; [2020]
  Nyckelord :Parental mental illness; attachment; resilience; psychosocial consequences; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate and analyze how adult children to parents with mental illness reflect on their experiences and if these childhood experiences have led to any psychosocial consequences and/or development of strategies. The method used for this study was a qualitative text analysis. LÄS MER

 2. 2. From vulnerable to criminal A discourse analysis of unaccompanied children in Swedish newspaper editorials 2015/2016

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Sara Abiri; [2019-10-10]
  Nyckelord :othering; the other; unaccompanied children; discourse analysis; discourse; age; childhood; Foucault; power knowledge;

  Sammanfattning : This master’s thesis in gender studies seeks to critically analyze and problematize the general discourse on so called unaccompanied children in the Swedish context, as it was represented in newspaper editorials during six months between the years 2015 and 2016. The epistemological standpoint of the thesis is a social constructionist one, in which reality iscreated and recreated in language and discourse. LÄS MER

 3. 3. Att skapa sin barndom i flyktingskap - En studie om hur emotioner hos ensamkommande barn i Jordanien påverkar konstruktionen av deras barndom

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Moa Irekvist; [2019-10-08]
  Nyckelord :barndom; vardagsliv; ensamkommande barn; emotioner känslor;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att fylla en kunskapslucka kring hur emotioner hos ensamkommande barnpåverkar konstruktionen av dessa barns barndom. Studiens undersökningsgrupp bestod av nioensamkommande, nätverksplacerade barn i Amman, Jordanien. LÄS MER

 4. 4. MENTAL ILLNESS AND THE TRAUMAS OF APARTHEID A Psychoanalytical Reading of Zoë Wicomb’s Playing in the Light

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Nansi Soulakeli Johansson; [2019-09-10]
  Nyckelord :Wicomb; Mental Illness; Psychoanalysis; Trauma;

  Sammanfattning : Zoë Wicomb’s novel Playing in the Light (2006) critically examines the perilous times of apartheid in South Africa through the condition of play-whites. This thesis particularly focuses on the psychological unrest and traumatic experiences of two characters – Marion Campbell, and her mother, Helen Charles – whose disarrayed mental state is believed to be emblematic of the destructive ramifications of apartheid and the play-white act on the human psyche. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelse av förebyggande arbete hos barn med obesitas

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Olivia Nyström; Julia Wgner; [2019-08-16]
  Nyckelord :Sjuksköterskans upplevelse; barnobesitas; familjecentrerad omvårdnad; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som lever med obesitas är ett växande hälsoproblem i stora delar av världen och så även i Sverige. Det finns en ökad risk för följdsjukdomar och negativa konsekvenser för barn med obesitas såsom; diabetes, oavslutad skolgång och psykisk ohälsa. LÄS MER