Sökning: "children´s emotional needs"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden children´s emotional needs.

 1. 1. Han hjälper ju till : En kvalitativ studie av kvinnors emotionella arbete i hemmet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Annamaria Karlsson; Lejla Duzel; [2020]
  Nyckelord :Emotional labor; emotions; invisible work; mental load; Emotionellt arbete; emotioner; osynligt arbete; familjens projektledare; känsloregler;

  Sammanfattning : The term emotional labor is becoming a central part of the conversation about the division of household work. Emotional labor can be defined as emotion management and life management combined. It is the unpaid, invisible work women do to keep those around them comfortable and happy. LÄS MER

 2. 2. What Is a River? : A report about a picture book on rivers

  Master-uppsats, Konstfack/Grafisk design & illustration

  Författare :Monika Vaicenaviciene; [2017]
  Nyckelord :Picture book; Rivers; Narrative; Non-fiction; Interconnectedness; Nature;

  Sammanfattning : The thesis consist of two parts - a creative part and a written report.The creative part is a picture book about rivers and the plentiful connections they have with The creative part is a picture book about rivers and the plentiful connections they have with us humans. LÄS MER

 3. 3. Eating difficulties and parental feeding strategies during and after childhood cancer treatment: The experiences of parents. : A systematic literature review.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :Kaat Philippe; [2017]
  Nyckelord :systematic literature review; paediatric oncology; childhood cancer survivors; dietary intake; parental perspective; feeding strategies; support;

  Sammanfattning : Childhood cancer is a life-threatening disease with a profound impact on the family. Treatment side-effects and accompanied dietary difficulties are for example severe stressors, as appropriate nutrition is important for the treatment success and quality of life. LÄS MER

 4. 4. Samspel mellan barn och pedagoger i förskolans vardag. En undersökning av barns och pedagogers beröring av varandra på tre småbarnsavdelningar

  Master-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Marit Olanders; [2017]
  Nyckelord :Care; Educare; preschool; teacher; touch; young child;

  Sammanfattning : Omsorgsfull, välkommen beröring har funnits vara avgörande för barns tillväxt och utveckling. Samspel mellan pedagoger och barn ses som det viktigaste för barns utveckling och lärande i förskolan. I flera förekommande diskurser inom förskolan i Sverige värderas emellertid fysisk distans mellan barn och pedagoger. LÄS MER

 5. 5. Att vara förälder och missbrukare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Arbresha Doroci; Matilda Lööf; [2017]
  Nyckelord :Children’s impact; child-rearing; drug abuse; feelings; parent’s experiences;

  Sammanfattning : Kring 27 miljoner av världens befolkning beräknas vara narkotikamissbrukare. I Sverige bor det cirka 100 000 barn under arton år i ett hushåll med en substansmissbrukande förälder. Detta är en kvalitativ litteraturstudie med syftet att uppmärksamma föräldrars upplevelser av att vara missbrukare och förälder. LÄS MER