Sökning: "children´s learning"

Visar resultat 1 - 5 av 640 uppsatser innehållade orden children´s learning.

 1. 1. Börjar man tänka på det så har man ett tungt ansvar : En kvalitativ studie om förskollärares perspektiv på inkludering i förskolan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Mikaela Haugen; [2022]
  Nyckelord :Inclusion; Preschool; Relational perspective; Inkludering; Förskola; Relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to contribute to knowledge about inclusion in preschool from the perspective of preschool teachers by making it visible how preschool teachers view their work to include all children in preschool, regardless of the children's conditions or needs. Qualitative interviews have been used as a research method and six interviews have been conducted with working preschool teachers. LÄS MER

 2. 2. Rörelse i förskolan : En studie i om förskollärares syn på barns rörelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Maria Emilsson; Annie Ackerot; [2022]
  Nyckelord :Preschool; physical activity; Movement; Förskola; fysisk aktivitet och rörelse.;

  Sammanfattning : The purpose of our thesis was to investigate preschool teachers’ views on the children's need for movement in preschool activities. We wanted to know how children are given opportunities for movement in preschool. LÄS MER

 3. 3. “- Bajsar han? Varför har han simglasögon?” : Planerad undervisning i förskolan om tekniska system - avloppsystemet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Linda Strömberg; Josefin Skog; [2022]
  Nyckelord :Lesson study; preschool children; preschool teaching; sewage system; technical system; Avloppssystem; förskolans undervisning; förskolebarn; lesson study; tekniska system;

  Sammanfattning : AbstractEngelska översättning.  The aim of the study is to contribute with knowledge about how a designed teaching can give children a greater understanding of technical systems, sewage system. The study is inspired by the Lesson Study method. Lesson study is a teaching arrangement done in cycles. LÄS MER

 4. 4. Musikdidaktik i förskolan & förskoleklass : En kvalitativ studie om hur musikämnet kan leda till barnens deltagande, lärande och språkutveckling i förskola och förskoleklass

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Parman Gitijah; Eva Karanta; [2022]
  Nyckelord :music; didactics; participation; learning; language development; competence; goal; tool.; Musik; didaktik; deltagande; lärande; språkutveckling; kompetens; mål; verktyg medel.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study the value of music in children’s lives and to find out if music activities/lessons can affect children’s learning and development in preschool and preschool class. We want to delve deeper into the definition of music based on different perspectives. LÄS MER

 5. 5. På TAL om grunden : En intervjustudie av nio lärares arbete med och för taluppfattning i förskoleklass och årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Lundberg Rigmorsdotter; Anna Nilsson Boman; Petronella Palmkvist; [2022]
  Nyckelord :Mathematics; foundational number sense; teaching methods; six-year-olds; seven-year-olds; Matematik; taluppfattning; undervisningsmetoder; förskoleklass; årskurs 1;

  Sammanfattning : Forskning visar att taluppfattning är grundläggande för elevers förståelse och utveckling av matematik. Läraren har en central roll i att utveckla elevers taluppfattning. Denna kvalitativa studie undersöker hur nio lärare arbetar med och för taluppfattning hos elever i förskoleklass och årskurs 1. LÄS MER