Sökning: "children s books"

Visar resultat 1 - 5 av 437 uppsatser innehållade orden children s books.

 1. 1. Barnlitteratur och interkulturellt lärande i engelskundervisning -En undersökning av barnlitteraturen och värdegrunden i åk 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Shaista Bergenbrant; [2020]
  Nyckelord :English language teaching; second language teaching; culture; cultural awareness; intercultural learning; children’s literature; Anthony Browne; Voices in the Park; Patricia Polacco; Chicken Sunday;

  Sammanfattning : The Swedish society is becoming more and more multicultural. This means that the classrooms today consist of students from various backgrounds and cultures. LÄS MER

 2. 2. Läsning för framtidens samhällsmedborgare : En analys av tre politiska diskussioner om barns och ungas läsning från 1910-talet, 1950-talet och 2010-talet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Ellen Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Reading promotion; Children; Books and reading; Politics and literature; Litteratur och politik; barn och böcker; kulturpolitik; läsning;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explore how politic in the field of children´s and young people´s reading has been formulated and motivated during different periods. The analysis comprises political discussions from three periods: the 1910s discussion about how to promote good and inexpensive reading for pleasure, the 1950s political debate about light entertaining literature and comic books, and the political discussion about decreasing reading ability and reading promotion that followed the impaired Swedish results from PISA 2012. LÄS MER

 3. 3. Reading more books in the golden age of content – Exploring ways for motivating children to read more books by investigating their reading practices

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Anna Wahl; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Reading habits and attitudes have changed drastically during the past years, especially among children and teenagers. Previous studies and related work focus on academic achievement and the reading itself as ways to turn this development around. LÄS MER

 4. 4. Att läsa i en tid med brist på tid : En studie av fyra lärares perspektiv gällande läsläxor och vad de anser krävs för att deras elever ska få tillräckligt med tid till läsning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anton Selling; [2020]
  Nyckelord :Leisure reading; reading homework; reading coherence; reading culture and the pupil’s responsibility.; Fritidsläsning; läsläxor; läsförståelse och läskultur och elevens ansvar;

  Sammanfattning : It is difficult to find time to read books today, when many other media compete for your spare time. Is the time that pupils get to read in schools enough to make them proficient readers? In Sweden some teachers debate that the homework is a solution to find more time for the pupils to read, while others debate that avoiding homework will make their teaching more equivalent. LÄS MER

 5. 5. Barn som till synes klarar allt : En kvalitativ studie om barn som växt upp med missbrukande föräldrar men i vuxen ålder lyckats ta sig vidare i livet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emelie Martinsson; Karin Ahlberg; [2020]
  Nyckelord :children; parents; addiction; autobiographical books; social heritage; attachment; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine children who grew up with one or two parents who had addiction problems during their childhood. This study was done to get an understanding of what children of addiction did to move on in life with different approaches, strategies, roles and what kind of team they used. LÄS MER