Sökning: "children s books"

Visar resultat 1 - 5 av 425 uppsatser innehållade orden children s books.

 1. 1. Barnlitteratur och interkulturellt lärande i engelskundervisning -En undersökning av barnlitteraturen och värdegrunden i åk 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Shaista Bergenbrant; [2020]
  Nyckelord :English language teaching; second language teaching; culture; cultural awareness; intercultural learning; children’s literature; Anthony Browne; Voices in the Park; Patricia Polacco; Chicken Sunday;

  Sammanfattning : The Swedish society is becoming more and more multicultural. This means that the classrooms today consist of students from various backgrounds and cultures. LÄS MER

 2. 2. Att läsa i en tid med brist på tid : En studie av fyra lärares perspektiv gällande läsläxor och vad de anser krävs för att deras elever ska få tillräckligt med tid till läsning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anton Selling; [2020]
  Nyckelord :Leisure reading; reading homework; reading coherence; reading culture and the pupil’s responsibility.; Fritidsläsning; läsläxor; läsförståelse och läskultur och elevens ansvar;

  Sammanfattning : It is difficult to find time to read books today, when many other media compete for your spare time. Is the time that pupils get to read in schools enough to make them proficient readers? In Sweden some teachers debate that the homework is a solution to find more time for the pupils to read, while others debate that avoiding homework will make their teaching more equivalent. LÄS MER

 3. 3. Barn som till synes klarar allt : En kvalitativ studie om barn som växt upp med missbrukande föräldrar men i vuxen ålder lyckats ta sig vidare i livet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emelie Martinsson; Karin Ahlberg; [2020]
  Nyckelord :children; parents; addiction; autobiographical books; social heritage; attachment; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine children who grew up with one or two parents who had addiction problems during their childhood. This study was done to get an understanding of what children of addiction did to move on in life with different approaches, strategies, roles and what kind of team they used. LÄS MER

 4. 4. Stockholms tunnelbana kommer byggas ut. Buller kommer uppstå men ingen fara, bara tillfälligt : Att informera barn i årskurs ett om tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm med hjälp av illustrationer och text.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Olivia Martinz; [2020]
  Nyckelord :information design; informative illustration; design; cartoon; subway; Stockholm; informationsdesign; informativ illustration; design; serie; tunnelbana; Stockholm;

  Sammanfattning : Region Stockholm ansvarar för Stockholms kollektivtrafik och har som målsättning att den ska vara så välbyggd, lättillgänglig och pålitlig för alla som vistas i staden. Stockholms invånarantal är i ständig utvecklingsfas och det ställer krav på kollektivtrafiken, framförallt stadens tunnelbanesystem. LÄS MER

 5. 5. Barns uppfattningar om luft i boksamtal : En kvalitativ innehållsanalys av barnböcker och boksamtal i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Petra Gran; Elisabeth Wilsson; [2020]
  Nyckelord :air; booktalk; children’s book; preschool; barnbok; boksamtal; förskola; luft;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur luft framställs i barnböcker och vad barn urskiljer om luft i boksamtal. Datainsamlingsmetoden för studien består av kvalitativ innehållsanalys av ett begränsat antal barnböcker och fyra boksamtal med barn i förskolan. LÄS MER