Sökning: "children s books"

Visar resultat 1 - 5 av 457 uppsatser innehållade orden children s books.

 1. 1. ”..eller är det morfars motorsportstidning, whatever – läs!” : En kvalitativ studie om läsning i förskolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Bagger; [2021]
  Nyckelord :Läsfrämjande; förskola; läsmiljö; läsmotivation;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to gain knowledge and examine how preschool teachers describe their experience of reading promotion and literacy linked to conditions and obstacles in their daily work. The research is founded on qualitative semi-structured interviews with five preschool teachers in Sweden. Linda B. LÄS MER

 2. 2. Människan och naturen i modern barnlitteratur : En ekokritisk analys av tre barnböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sara Hildingsson; Maria Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Barnlitteratur; Ekokritik; Natursyn; Miljöetik; Klimatförändring;

  Sammanfattning : En litteraturvetenskaplig undersökning av tre moderna skönlitterära barnböcker för mellanåldern 9–12 år utgivna 2019–2020. Undersökningens syfte har varit att utifrån ett ekokritiskt perspektiv undersöka hur mötet mellan människa och natur gestaltas samt hur natursynen framställs. LÄS MER

 3. 3. Den beroende kvinnan och den manliga tryggheten : En kritisk diskursanalys av genus i de böcker Före bornholmsmodellen använder sig av i åldern 4-6 år

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Greta Gipper; Cecilia Fahlén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The preschool curriculum (Lpfö 18) states that preschools as an educational institution are required towork towards preventing gender patterns which could limit children's social development. This is whatthis study is based on by examining how gender is presented in the children’s books used by FöreBornholmsmodellen. LÄS MER

 4. 4. Translation or rewriting of proper names : A study of children’s literature across a century

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Veronica Sand; [2021]
  Nyckelord :Translation as rewriting; Children’s literature; Translating proper names; André Lefevere; Gillian Lathey; Alice in wonderland; The children of the forest; Coraline; Wolf Brother; Hunger Games; The Graveyard Book; The Circle; English; Spanish; Swedish; Översättning som omskrivning; Barnlitteratur; Översätta egennamn; André Lefevere; Gillian Lathey; Alice i underlandet; Alice i sagolandet; Tomtebobarnen; Coraline; Vargbröder; Hungerspelen; Kyrkogårdsboken; Cirkeln; Engelska; Spanska; Svenska;

  Sammanfattning : The translation of names is a topic for discussion within many fields, no less so within translation studies. Furthermore, the translation of proper names in children’s literature is a topic with on-going changes. LÄS MER

 5. 5. Is Early L2 Reading of Children’s Literature a Good Idea? : How the attitudes to reading English children’s literature affect book access and teacher-library collaboration in two Swedish primary schools

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jennifer Oldby; Elin Rushworth; [2021]
  Nyckelord :EFL; ESL; English children’s literature; teacher attitudes; teacher-library collaboration; book access; early L2 reading; Extensive Reading; Book Flood; young language learners; primary school;

  Sammanfattning : This case study investigates how teachers’ and school librarians’ attitudes towards L2 reading in years 1-4, as well as their perceived book access and teacher-library collaboration, influence the use and reading of English children’s literature in two Swedish primary schools. This study is motivated by the importance the English language has in Sweden for higher education, the previous research proving powerful language benefits of extensive L2 reading, as well as the recent proposition to strengthen the school library’s role in Sweden. LÄS MER