Sökning: "children s experiences"

Visar resultat 1 - 5 av 1361 uppsatser innehållade orden children s experiences.

 1. 1. EARLY CHILDHOOD CARE AND EDUCATION AND CHALLENGES OF PRESCHOOL TEACHERS IN RURAL INDI

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Shalini Katoch; [2022-01-27]
  Nyckelord :early childhood education; challenges of preschool teachers; India;

  Sammanfattning : Aim: The Aim of this qualitative study is to contribute to the research on the preschool teacher’s experiences and challenges of curriculum implementation and give the opportunity to teacher’s voices to be heard. Through preschool teacher’s experiences, the study intends to identify patterns of similarity in order to understand the challenges preschool teachers face in implementing curriculum for underprivileged children in rural India. LÄS MER

 2. 2. Hur upplevs barns delaktighet i preoperativ förberedelse? : En intervjustudie med föräldrar

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :My Rix; Lisa Sellborn; [2022]
  Nyckelord :Children; Elective surgery; Involvement; Parent´s experiences; Preoperative preparation; Barn; Delaktighet; Elektiv operation; Föräldrars upplevelser; Preoperativ förberedelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Preoperativ förberdelse möjliggör barns trygghet och förhindrar oro och rädsla inför elektiv kirurgi. Barn har rätt till information och bör få den anpassad efter ålder och mognad. Föräldrars involvering i förberedelsen är avgörande för barns delaktighet. LÄS MER

 3. 3. Vad skrev du om mig? : En kartläggning av arkiveringen av psykologjournaler i Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Emma Holmberg; [2022]
  Nyckelord :Archival science; Municipal archives; Archival surveys; Psychiatric records; arkivvetenskap; offentliga arkiv; arkivens mål och uppgifter; patientjournaler;

  Sammanfattning : The purpose of this master’s thesis in archival science was to provide a picture of what archiving of mental health records looks like in Sweden, and what rights private individuals have to their own mental health records. It fills a void in archival science research, as there is very little written about this specific type of document from an archival science perspective, and with Swedish conditions as the main focus. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av instabilitet i familjehem : En kvalitativ litteraturstudie med fokus på barn och unga i familjehemsvården

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Somaya Ghanem; [2022]
  Nyckelord :foster care; instability; breakdown; children s experiences; familjehem; instabilitet; sammanbrott; barns upplevelser;

  Sammanfattning : Placering i familjehem är en vanlig insats när barn och unga inte bedöms kunna få sina behov tillgodosedda i sin ursprungsfamilj och utgör i Sverige majoriteten av placeringar i samhällsvård. Instabilitet i denna typ av placeringar är vanligt förekommande då många familjehemsplaceringar avbryts och kännetecknas av en brist på kontinuitet. LÄS MER

 5. 5. Vara kvinna som barn – en kvalitativ intervjustudie om unga kvinnor med endometrios och deras upplevelser av kontakten med vården som barn

  L3-uppsats, Lunds universitet/Läkarutbildningen

  Författare :Malin Welltén; Maria Bogg Ekwall; [2022]
  Nyckelord :endometrios; barn; upplevelse av vård; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Endometriosis is an inflammatory disease where endometrium grows outside the uterus. It affects 10 percent of women, most presenting with symptoms during adolescence. The median age for diagnosis is 37 y/o, despite the early onset. Diagnosing endometriosis is difficult in children, and adolescents with endometriosis is an area in need of research. LÄS MER