Sökning: "children s literature"

Visar resultat 1 - 5 av 1095 uppsatser innehållade orden children s literature.

 1. 1. Lek för alla : ett idéförslag för inkluderande lek vid Lundbyparken i Örebro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Marluz De Leon Gonzalez; [2020]
  Nyckelord :inkludering; inkluderande lek; inkluderande lekmiljö; naturlek;

  Sammanfattning : De flesta lekplatser som finns idag är inte utformade för att barn med och utan funktionsnedsättningar kan göra lekaktiviteter tillsammans eftersom det saknas riktlinjer. Planerare, landskapsarkitekter och andra designers saknar kännedom i hur man gestaltar inkluderande lekmiljöer som bidrar till gemensamma lekupplevelser för alla individer. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelser av att ha ett barn som vårdas palliativt : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Mariam Sheikh Abikar; Maryan Muuse; [2020]
  Nyckelord :Parents’ experiences; Child; Palliative care; Föräldrars upplevelse; Barn; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom den palliativa vården av ett barn ställs föräldrar och alla som är inblandade inför en svår och sorglig situation som väcker många känslor. Det är därför viktigt att ta hänsyn till alla familjemedlemmar då detta påverkar hela familjens hälsa. LÄS MER

 3. 3. Natural playscapes : quality principles for designing urban outdoor play environments

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Tereza Fenclová; [2020]
  Nyckelord :natural playscape; children; Ppay; urban outdoor environment; playground;

  Sammanfattning : Play is one of the most important factors in children’s physical, mental, emotional, and social development and as such it is important to both an individual child and to society as a whole. This thesis concerns with the quality of public urban outdoor play environments as they are one of the most important settings designed for these purposes and big part of urban landscape planning. LÄS MER

 4. 4. ”Vi ska inte slåss utan samarbeta” : En fallstudie av samverkan inom läsfrämjandearbete för barn och unga

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Oskar Ahlén; [2020]
  Nyckelord :Cooperation; Case studies; Qualitative research; Public services Libraries ; Reading promotion; Library science; Samarbete; fallstudier; kvalitativ metod; folkbibliotek; läsfrämjande verksamhet; biblioteks- och informationsvetenskap; Cooperation; Case studies; Qualitative research; Public services Libraries ; Reading promotion; Library science;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to examine how collaboration is represented in guiding documents and practice concerning reading promotional work towards children and youth within Sandviken’s cultural center’s public library and the house of literature. This is examined through a case study of the public library’s and the house of literature’s activities for children and youth, with a focus on how collaboration affects the organizations work towards these target groups. LÄS MER

 5. 5. National identity in Sonia Nimr’s children’s book Wondrous Journeys in Strange Lands

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Tarek Darwich; [2020]
  Nyckelord :Anderson; National identity; nationalism; Children’s Literature; Palestinian; imagined communities; Sonia Nimr; Wondrous Journey in strange lands; Arab; history; fiction.;

  Sammanfattning : In this thesis, depending on Benedict Anderson’s Studies of nationalism in his book The Imagined Communities, I will prove that in her historical fiction for children, Wondrous Journeys in Strange Lands, the Palestinian writer Sonia Nimr is reviving and reforming Arab national identity. Anderson identifies the nation as a group imagined by its members; the people who perceive and identify themselves as equal members in this group. LÄS MER