Sökning: "children s well-being"

Visar resultat 1 - 5 av 189 uppsatser innehållade orden children s well-being.

 1. 1. Unseen but Not Unheard: A Qualitative Study on Social Workers in Illinois, USA, That Work with Children Who Witness Domestic Violence

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Mei Johnson Petri; [2023]
  Nyckelord :Domestic Violence; Children Witnessing Violence; Social Work; Human Needs; Coping; Social Sciences;

  Sammanfattning : According to a previous study on domestic violence, in homes where violence occurs, 90 percent of children witness the abuse that takes place. The aim of this study is to understand how witnessing domestic violence affects children. LÄS MER

 2. 2. Kompetens och fungerande samverkan skapar hållbarhet i mötet med perinatal psykisk ohälsa - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jessica Hellström-Kruséus; Lena Kaeiding; [2023]
  Nyckelord :Midwife; Experience; Thematic analysis; Mental illness; Maternal health care; Barnmorska; erfarenheter; Tematisk analys; Psykisk ohälsa; Barnmorskemottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige förekommer perinatal psykisk ohälsa hos omkring 15 procent av alla gravida och rapporteras öka i samhället. Riskfaktorer för psykisk ohälsa anges vara sociala faktorer såsom våldsutsatthet, tidigare psykisk ohälsa, bristande socialt stöd eller familjehistorik av psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Strategies and planning to mitigate the effects of climate change in children’s outdoor playing environments

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Eva Lundgreen; Martin Karaba Bäckström; [2023]
  Nyckelord :Outdoor play; climate adaptation; child development; occupational justice; usability and accessibility; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: Children’s need for play is intertwined with health and development. For many children public playgrounds represent environments that are playful and important in developing good health. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av instabilitet i familjehem : En kvalitativ litteraturstudie med fokus på barn och unga i familjehemsvården

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Somaya Ghanem; [2022]
  Nyckelord :foster care; instability; breakdown; children s experiences; familjehem; instabilitet; sammanbrott; barns upplevelser;

  Sammanfattning : Placering i familjehem är en vanlig insats när barn och unga inte bedöms kunna få sina behov tillgodosedda i sin ursprungsfamilj och utgör i Sverige majoriteten av placeringar i samhällsvård. Instabilitet i denna typ av placeringar är vanligt förekommande då många familjehemsplaceringar avbryts och kännetecknas av en brist på kontinuitet. LÄS MER

 5. 5. Helamalmö-modellen: Att skapa tillitsfulla relationer i politiskt försummade områden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Emma Ornstein; Linnéa Winberg Strand; [2022]
  Nyckelord :Organization; leadership; precarity; relational work; community; ontological safety; Social Sciences;

  Sammanfattning : Helamalmö is an organization working in politically neglected areas where they implement social solutions to social problems. This essay aims to study Helamalmö's structural work for social change and analyze how their relational work with children and youths contributes to the experience of safety, belonging and faith in the future. LÄS MER