Sökning: "chili"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet chili.

 1. 1. Saltreduktion genom upplevd och associerad multisensorik : konsumenters upplevelse av sälta i livsmedel genom ett hemtest samt en enkät

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Hanna Johannesson; Josefin Svensson; [2021]
  Nyckelord :Salt; salt reduction; sensory; health; percieved saltiness; multisensory solutions; Salt; saltreduktion; sensorik; hälsa; upplevd sälta; multisensorisk påverkan;

  Sammanfattning : I Sverige äter vi ca 11 g salt per dag, vilket är dubbelt så mycket som rekommenderat. Eftersom ett för högt saltintag innebär risker för hälsan, har livsmedelsföretag i ett Vinnovafinansierat projekt, på uppdrag av Regeringskansliet, gått ihop för att ta fram metoder för saltreduktion, bland annat en så kallat multisensorisk verktygslåda. LÄS MER

 2. 2. Människa-elefant konflikter : hanteringsstrategier och deras inverkan på människa och elefant

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Hannah Norman; [2019]
  Nyckelord :elefant; människa; konflikt; bevarandebiologi; hanteringsstrategier;

  Sammanfattning : Nutidens största levande landdjur är elefanten som finns både i Afrika och Asien. Afrika har en population på ca 415 000 ± 20 000 individer distribuerat över 37 länder och den asiatiska elefanten har en uppskattad populationsstorlek på 38 000-52 000 individer i det vilda distribuerat över 13 asiatiska länder. LÄS MER

 3. 3. Characterization of capsaicinoid production in recombinant Saccharomyces cerevisiae

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Claudia Lentmaier; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kapsaicinoider är ämnen som finns i chilifrukterna och har på senaste tiden fått intresse som läkemedel på grund av sina analgetiska, anti-inflammatoriska och anti-cancer egenskaper. Ett nytt tillvägagångssätt att producera kapsaicinoider kan vara syntesen i rekombinant Saccharomyces cerevisiae med hjälp av metabolisk engineering och rekombinant DNA-tekniker. LÄS MER

 4. 4. ChiliChallenge : Utveckling av en användbar webbapplikation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Carolina Broberg; Oscar Ek; Linus Gålén; Anders Krats; Andreas Nikitidis; Fredrik Rundberg; Jakob Sanne; Johanna Trouvé; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport undersöker hur en webbapplikation inom e-handel skapas med fokus på god användbarhet. De användbarhetsområden som studerats är navigerbarhet, pålitlighet och hur en effektiv köpprocess utformas. Utifrån etablerad teori om användbarhet har en webbapplikation som säljer chilifrukter skapats. LÄS MER

 5. 5. Elefanter och människor på Afrikas kontinent : en studie om konflikten mellan arterna

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ethel Svennersten; [2015]
  Nyckelord :naturreservat; elefanter; Malawi;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om konflikten mellan människor och elefanter vilket är ett problem på alla de ställen i världen där människor och elefanter lever sida vid sida. Uppsatsen tar sin utgångspunkt från skogsreservatet Thuma Forest Reserv i Malawi där konflikten är ett faktum. LÄS MER