Sökning: "chimney effects"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden chimney effects.

 1. 1. Solceller utsatta för partiell skuggning : Jämförelse mellan olika systemkonfigurationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jenny Lindborg; [2019]
  Nyckelord :Solar Cells; Shading; System Configuration; Solceller; Skuggning; Systemkonfiguration;

  Sammanfattning : I takt med en förstärkt global uppvärmning har åtgärdsplaner skrivits om att begränsa temperaturökningen, där många länder är överens om att mängden koldioxidutsläpp måste minska. Lösningen till det anses dels som att gå från en fossilberoende energianvändning till en förnybar. LÄS MER

 2. 2. The Copenhill Crisis. The Dark Side of Planning The Greenest Waste-fired Power Plant Ever Seen

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ulrik Kohl; [2019]
  Nyckelord :urban politics; power plant; neoliberal planning; iconicity; city marketing; sustainable energy; waste-to-energy; dark side of planning;

  Sammanfattning : This thesis is about the making of a power plant. It sheds light on how neoliberal ideas shape large public investments in sustainable energy infrastructure. It tells the story of how the City of Copenhagen decided to build what was claimed to be the greenest waste-fired power plant in the world: Copenhill. LÄS MER

 3. 3. Characterization of soil remediation workers’ dermal exposure to polycyclic aromatic compounds

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Beatrice Johansson; [2018]
  Nyckelord :Tape-stripping; PAH; dermal exposure; soil remediation; GC-MS.;

  Sammanfattning : Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are organic compounds that are composed by at least two aromatic rings. PAHs can be found in coal and petroleum, but can also be formed from incomplete combustion of for example fossil fuels, tobacco, wood and when smoking food. LÄS MER

 4. 4. Energy Audit of Mauritian Industries

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :chandrasekar bootun; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractThree companies namely Esko & Co Ltd, Cuttings Work Ltd and The Message Ltd were targeted for the purpose of this project study.The first one is Esko & Co Ltd. The company has diversified its production activities to produce sweets, bubble gums, chocolates, wafers and noodles both for the local market and export purposes. LÄS MER

 5. 5. Effects of vortex induced vibrationson cylinders in tandem configurationat critical Reynold numbers

  Master-uppsats, KTH/Aerodynamik

  Författare :Danny Nissan; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vortex-induced vibrations (VIV) and wake interference on circular cylinders havereached a lot of research attention over the years. However, most research is donefor relativly low Reynold numbers (sub-critical) and does not correspond to realworld chimney situations. LÄS MER