Sökning: "chitin"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet chitin.

 1. 1. Insekter som råvara i kattfoder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Eva Wennman; [2019]
  Nyckelord :cat; feline; food; nutrition; black soldier fly; insect; sustainable development; resource efficiency; bioconversation;

  Sammanfattning : Katten är Sveriges vanligaste sällskapsdjur och det finns över en miljon katter i landet vilket medför en stor efterfrågan på kattfoder. Katten är en strikt karnivor och dess näringsbehov skiljer sig jämfört med de flesta sällskapsdjur då animaliskt protein utgör en viktig del av kattens diet. LÄS MER

 2. 2. Insect larvae (Hermetia illucens) as an alternative feed source for laying hens

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Victoria Linder; [2018]
  Nyckelord :fjäderfä; Hermetia illucens; djurfoder; insektsmjöl;

  Sammanfattning : The European egg industry is dependent on imported soy which contributes to climate change, partly because of deforestation and transport. Therefore, alternative feed sources are needed. The levels of soy used in poultry feed in Sweden are lower than the general levels in Europe. LÄS MER

 3. 3. Nutritional value of some insects and their impact on post weaning diarrhoea caused by Escherichia coli

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Therese Schönborg; [2017]
  Nyckelord :black soldier fly; house cricket; mealworm larvae; chitin; chitosan;

  Sammanfattning : Insects like Black soldier fly (Hermetia Illucens), Mealworm larvae (Tenebrio Molitor) and House cricket (Acheta Domesticus) are of interest as possible sources of protein to be fed to monogastic animals like pigs and poultry, as they are all thought to have nutrient compositions similar to soybean- or fish meal. This is of interest as the demand for high quality protein is increasing in time with the growing world population. LÄS MER

 4. 4. Hoppkräftor (Copepoda) som föda till djur och människor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Linnéa H Christenson; [2016]
  Nyckelord :copepoder; fodermedel; omnivorfoder; humankonsumption; insekter; sojaböna; näringsvärde; aminosyra; protein; omega 3;

  Sammanfattning : Hoppkräftor (copepoda) används som föda till vattenlevande djur och har många användningsområden i naturen. De bidrar till miljönytta med sitt levnadssätt, födointag och näringsåtervinning. De är zooplankton som lever i sött, bräckt och salt vatten över hela jorden. LÄS MER

 5. 5. Variation i temperaturrespons (Q10) vid nedbrytning av biopolymerer

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Anna-Karin Marklund; [2011]
  Nyckelord :organic matter; biopolymers; decomposition; temperature response; Q 10; microorganisms; physiologic status;

  Sammanfattning : Nedbrytningshastigheten för organiskt material i marken kan komma att förändras vid varmare klimat. I dagsläget råder dock oenighet om hur nedbrytningen av organiskt material kommer att reagera på förändrade temperaturer; forskningsrapporter pekar åt olika håll. LÄS MER