Sökning: "choir"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet choir.

 1. 1. "Jag kan inte leva om det inte är rent!" - En intervjustudie där tre körledare beskriver sitt arbete med intonation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Ellinor Wikström; [2019]
  Nyckelord :Intonation; Kör; Körledning; Musikpedagogik; Sång; Tonhöjd; Utbildningsvetenskap; Choir; Choral leading; Educational Science; Music Education; Pitch; Singing; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate and compare how three experienced choir leaders describe their work with intonation in their choirs. The intention is to find out what factors they mean affect the intonation and what working methods they consider effective to achieve a good intonation in the choir. LÄS MER

 2. 2. Körledaren som sånglärare – en intervjustudie kring körledarens ansvar i koristers röstutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Linn Ivarsson; [2019]
  Nyckelord :Friskvård; Kompetens; Körledare; Körsång; Sångteknik; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik Choir; Competence; Conductor; Vocal technique; Wellness; Educational Science; Music Education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Som sångerska har jag sjungt en hel del i kör, och på grund av det har jag fått möte flertalet körledare. Dessa körledare har olika kunskaper om rösten, och har lärt mig om rösten på olika sätt. Ibland var det felaktig information som delgavs, ibland var det ordvalen som kunde varit bättre, och ibland hade körledaren full koll. LÄS MER

 3. 3. Det profana koret: fynd och spår från korstolarna i Lunds domkyrka

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historisk arkeologi

  Författare :Henrik Bernro; [2019]
  Nyckelord :Lunds domkyrka; korstolar; korstolsfynd; sakralt och profant; kaniker; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The profane choir - finds and traces in the choir stalls of Lunds cathedral. When the choir in Lunds cathedral was being rebuilt in 1833 the choir-stalls were moved. Beneath them a surprising amount of well preserved artefacts were found. This included pencils, sandals, a large amount of coins, papers with writing and half a deck of playing cards. LÄS MER

 4. 4. Pop- och jazzkör på riktigt - En kvalitativ studie om tre körledares repetitionsarbete och tillvägagångssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Johannes Rückert Becker; [2019]
  Nyckelord :A cappella; jazz; körledning; körsång; populärmusik; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; choir conducting; choral singing; contemporary music; educational science; music education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att fördjupa kunskapen kring arbetet med körer inom genrerna pop och jazz samt redogöra för vilka arbetsområden några framstående körledare delar upp arbetet inom. Bakgrunden till studien är författarens egna upplevelser av körsång på universitetsnivå och den upplevda bristen på kunskap kring hur ett lämpligt repetitionsarbete arrangeras inom dessa genrer. LÄS MER

 5. 5. Man hör ju inte vad de sjunger - att arbeta med text vid instudering och interpretation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Maria Ingemarsson Berg; [2018-07-31]
  Nyckelord :Kör; Text; Sång; Instudering; Interpretation; Vokalteknik; Dirigering; Kommunikation;

  Sammanfattning : Why do we sing together and howcome the weekly rehearsal with the chorus is of suchimportance to singers? In every culture all over the world there is music, and music is aworldwide language that makes it possible to communicate even if we don’t speak the actuallanguage. But what is the difference with instrumental and vocal music? Of course, in vocalmusic we have the text. LÄS MER