Sökning: "chondroitin sulfate"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden chondroitin sulfate.

 1. 1. Expression of the heparan sulfate biosynthesis enzymes NDST1 and NDST2 and their major splice variants in human tissues.

  L3-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Fredrik Kristoffersson; [2018]
  Nyckelord :Heparan sulfate; NDST; glycobiology; N-Deacetylase And N-Sulfotransferase; NGS; bioinformatics;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate the expression NDST transcripts in a wide variety of tissues using RNA-sequencing experimental data from five published studies, using two common in silico tools: the Tophat-Cufflink pipeline and the HTSeq-DEXSeq pipeline. We show that to detect NDST alternative transcripts, paired-end sequencing should be used with replicates of samples or conditions together with 100 base read length to allow for reliable detection of the low expressed transcripts in the NDST family. LÄS MER

 2. 2. Glukosamin - är det effektivt till hundar med osteoartrit?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Tilde Bromée; [2016]
  Nyckelord :Osteoartrit; glukosamin; hund; behandling; foder; kosttillskott; biotillgänglighet; Osteoarthritis; glucosamine; dog; canine; treatment; dogfood; nutraceutical;

  Sammanfattning : Osteoartrit (OA) är en av de vanligaste kroniska muskuloskeletala sjukdomarna och orsakerna till hälta hos hund. Inget botemedel finns utan behandlingen syftar till att minska symtomen och förhindra ytterligare leddestruktion. Icke-steroida anti-inflammatoriska medel (NSAID) är ett vanligt behandlingsalternativ vid OA. LÄS MER

 3. 3. Investigation of Syndecan-1 Ectodomain Isolated from Chinese Hamster Ovary (CHO) Cell Culture Medium

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologiObstetrik & gynekologi

  Författare :Daniel Croce; [2015]
  Nyckelord :proteoglycan; heparan sulfate; glycosaminoglycan; chondroitin sulfate; shedding;

  Sammanfattning : Syndecan-1 is a cell surface proteoglycan which participates in cell adhesion, differentiation, motility, morphogenesis and intracellular signaling. The two glycosaminoglycans heparan sulfate and chondroitin sulfate are covalently attached to the ectodomain of syndecan-1 via a tetra saccharide linkage sequence. LÄS MER

 4. 4. Effekter av specifika näringsämnen vid osteoartrit hos hundar: verkningsmekanismer för omega-3-fettsyror, 'green-lipped mussel' och glukosamin kombinerat med kondroitinsulfat

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Paula Hanson; [2012]
  Nyckelord :omega-3-fettsyror; green-lipped mussel; glukosamin; kondroitinsulfat; osteoartrit; verkningsmekanism; hund;

  Sammanfattning : Osteoartrit är en vanligt förkommande degenerativ ledsjukdom hos våra hundar som orsakar smärta, stelhet och minskad rörlighet hos drabbade individer. Ledbrosket bryts ned och detta följs av en inflammatorisk process som ytterligare driver på utvecklingen. LÄS MER