Sökning: "choral singing"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden choral singing.

 1. 1. "Jag kan inte leva om det inte är rent!" - En intervjustudie där tre körledare beskriver sitt arbete med intonation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Ellinor Wikström; [2019]
  Nyckelord :Intonation; Kör; Körledning; Musikpedagogik; Sång; Tonhöjd; Utbildningsvetenskap; Choir; Choral leading; Educational Science; Music Education; Pitch; Singing; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate and compare how three experienced choir leaders describe their work with intonation in their choirs. The intention is to find out what factors they mean affect the intonation and what working methods they consider effective to achieve a good intonation in the choir. LÄS MER

 2. 2. Pop- och jazzkör på riktigt - En kvalitativ studie om tre körledares repetitionsarbete och tillvägagångssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Johannes Rückert Becker; [2019]
  Nyckelord :A cappella; jazz; körledning; körsång; populärmusik; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; choir conducting; choral singing; contemporary music; educational science; music education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att fördjupa kunskapen kring arbetet med körer inom genrerna pop och jazz samt redogöra för vilka arbetsområden några framstående körledare delar upp arbetet inom. Bakgrunden till studien är författarens egna upplevelser av körsång på universitetsnivå och den upplevda bristen på kunskap kring hur ett lämpligt repetitionsarbete arrangeras inom dessa genrer. LÄS MER

 3. 3. Kormästaren och körledaren. Några likheter och olikheter mellan olika typer av körer och körledare

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Amanda Elvin; [2018-07-31]
  Nyckelord :Körledning; Kormästare; Dirigering; Operakör; Madrigal; Italienska;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the work of the chorus master and the choral conductor,with a main focus on the chorus master in an opera house. I show how they prepare for thefirst meeting with the singers, and give examples of similarities and differences between thetwo roles in both preparation and the rehearsals that follows. LÄS MER

 4. 4. Att lära kör på gehör - En studie om körledares metoder

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Lena Ekman Frisk; [2018]
  Nyckelord :kör; gehör; körsång; körledare; memorera; flerstämmighet; körmetodik; socialt samspel i kör; musikpedagogik; choir; choral singing; choral director; memorize; aural transmission; by route; choral pedagogy; social interaction in choir; music education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats efterforskas svar på frågan om hur körledare gör för att lära ut körmusik på gehör. Inledningsvis presenteras tidigare studier som berör körlivet i Sverige samt gehörsinstuderingen i kör. Den teoretiska basen utgår ifrån sociokulturell teori, i synnerhet det sociala samspelet. LÄS MER

 5. 5. GENERATIONS IN HARMONY; : The generations choir, voices in interplay to raise awareness about ageism

  Master-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Elisabeth Magnin-Gidholm; [2018]
  Nyckelord :ageism; choir; voices; choral; intergenerational; ålderism; körer; kör; röst; generationsöverskridande;

  Sammanfattning : This essay is written in the context of a master exam project at Konstfack university of arts, crafts and design. I have explored what I, in the capacity of a designer, can do to raise awareness about ageism. LÄS MER