Sökning: "christian björk"

Visar resultat 6 - 8 av 8 uppsatser innehållade orden christian björk.

 1. 6. Off-piste skiers risk perception and the effects on behaviour and risk management

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Christian Björk; [2007]
  Nyckelord :Avalanche; risk; risk perception; risk management; heuristics; human factors.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis was to provide reliable information to improve off-piste skiers’ knowledge, behaviour and risk management. This since research concerning human factors in the field of avalanches traditionally had been paid little attention. LÄS MER

 2. 7. Vad är konsumtion? Service Management studenters föreställningar i relation till forskningsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emma Johansson; Marie Lindström; Cecilia Björk; [2005]
  Nyckelord :konsumtion; konsumtionsforskning; föreställningar; behov; rationalitet; referensgrupper; identitetsskapande; symboliska värden; Trade; Handel; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problem: Konsumtionsforskningen har gått ifrån fokusering på människans fysiologiska behov och synen på människan som en enskild individ till fokus på de psykologiska och sociala behoven där människan sätts in i ett socialt sammanhang. Vilka föreställningar har studenter vid Service Management programmet, Campus Helsingborg, Lunds Universitet, om konsumtion? Hur kan dessa föreställningar relateras till befintliga forskningsperspektiv? Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka de föreställningar som Service Management studenter har om konsumtion. LÄS MER

 3. 8. Brandteknisk riskvärdering av Hagagymnasiet i Norrköping

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Christian Björk; Beatrice Eriksson; Karin af Geijerstam; Johannes Näslund; [2005]
  Nyckelord :CFAST; critical conditions; dimensioned fire; Norrköping; Hagagymnasiet; Fire safety evaluation; Argos; Simulex; systematical fire-protection program; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is a fire safety evaluation of Hagagymnasiet, a highschool in Norrköping, Sweden. A fieldtrip to Hagagymnasiet was made and different scenarios were studied. Likely scenarios were chosen. LÄS MER