Sökning: "christian sunesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden christian sunesson.

  1. 1. Balansen mellan under- och översäljning En kvalitativ studie om ett miljömässigt legitimitetsproblem

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Christian Sunesson; Jonas Gustafsson; [2021-06-30]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Det råder delade meningar om hållbar marknadsföring kan ses som etiskt riktigt och det finns många fördelar och nackdelar med att kommunicera sina prestationer kopplade till hållbarhet. Greenwashing är ett välkänt begrepp som beskriver när kommunikationen för miljöarbetet överstiger prestationen, och kan också nämnas som översäljning av densamma. LÄS MER