Sökning: "christina fredriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden christina fredriksson.

 1. 1. Faktorer som påverkar det interprofessionella teamet på operationssal : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Christina Fredriksson; Annelie Askling; [2019]
  Nyckelord :Operating theatre nurse; Interprofessional team; Teamwork; Collaboration; Communication; Patient Safety; Operationssjuksköterska; Interprofessionellt team; Teamarbete; Samverkan; Kommunikation; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas patienter i Sverige av vårdskador på grund av bristfällig patientsäkerhet inom sjukvården. Operationspersonalen arbetar i en högriskmiljö där det ställs stora krav på deras kommunikation inom teamet. LÄS MER

 2. 2. Prevalensen av HPA1a-negativa blodgivare i Jönköpings- och Östergötlands län med flödescytometrisk fenotypning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Christina Karlsson; Liza Fredriksson; [2019]
  Nyckelord :HPA1b; alloimmunisering; trombocytopeni; humana trombocytantigen;

  Sammanfattning : Humana trombocytantigen (Human Platelet Antigens, HPA) är genetiska polymorfismer som uttrycks på trombocyters membranglykoproteiner. Om icke-kompatibla trombocytantigen införs i blodcirkulationen kan alloimmunisering uppstå där antikroppar produceras mot främmande antigen, det kan därför vara av betydelse att registrera blodgivares antigen. LÄS MER

 3. 3. Imitativt, kreativt eller något däremellan? : – en analys av matematiskt resonemang i två läroböcker på universitetet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Matematiska institutionen; Uppsala universitet/Matematiska institutionen

  Författare :Christina Fredriksson; Johanna Johansson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Åtta gymnasiebibliotekariers syn på MIK

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Felicia Dahlqvist; Malin Christina Fredriksson; [2015]
  Nyckelord :MIK; medie- och informationskunnighet; informationskompetens; gymnasiebibliotek; användarundervisning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to achieve deeper knowledge of what experiences and perceptions school librarians who work in high school libraries have of media and information literacy (MIL). School librarians have always struggled to assert themselves and their skills among the teachers. LÄS MER

 5. 5. När personlig kompetens blir organisatorisk : kunskapsöverföring inom Uppsalas studentnationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Olivia Laurent; Christina Fredriksson; [2011]
  Nyckelord :organizational forgetting; kunskapsöverföring; studentnation; organisatorisk kunskap; tyst kunskap; explicit kunskap; kurator; organisatoriskt minne; personalomsättning;

  Sammanfattning : Att hantera kunskapen inom organisationer blir allt viktigare för att kunna förbättraorganisatoriska utvecklingsmöjligheter och den konkurrenskraft som följer av detta. Fören organisation med hög personalomsättning är således kunskapshanteringen av störstavikt. LÄS MER