Sökning: "christoffer ström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden christoffer ström.

 1. 1. Reactions of the Nordic Stock Markets to changes in Credit Ratings

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Reda Ben Larbi; Christoffer Ström; [2018]
  Nyckelord :Credit rating announcement; Business and Economics;

  Sammanfattning : The relevance of credit ratings has seen augmented growth after the financial crises, especially in the Eurobond market, even though U.S. agencies have been criticised whether ratings are relevant information sources for international capital markets and if non-U.S. LÄS MER

 2. 2. En litteraturstudie som belyser vilka strategier vårdpersonalen använder sig av för att patienter med diabetes typ 2 ska ändra sin livsstil

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Isabella Pour Bahrami; Christoffer Ström; [2017]
  Nyckelord :diabetes typ 2; livsstilsförändringar; sjuksköterskans roll; motiverande samtal;

  Sammanfattning : Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom är vanlig hos äldre men på senare tid även blivit mer vanlig i yngre åldrar på grund av ohälsosam livsstil. Sjukdomen behandlas med hjälp av livsstilsförändringar samt medicin. Om sjukdomen inte behandlas leder det till komplikationer så som njursvikt, blindhet, hjärt- och kärlsjukdomar. LÄS MER

 3. 3. Differences in Educational Match between Natives and Immigrants : A study from the Swedish labor market 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS); Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Aron Hwang; Christoffer Ström; [2016]
  Nyckelord :Educational mismatch; Human capital transferability; Immigration; Assimilation; Overeducation; Realized matches;

  Sammanfattning : This essay investigates the potential educational mismatch of immigrants compared to natives concerning the Swedish labor market. The data is collected from the European Social Survey between 2002-2014. Our results show that immigrants tend to be more overeducated than natives. LÄS MER

 4. 4. Pressens bild av fotbollssupportrar : En kvantitativ innehållsanalys av svenska pressens framställning av svenska fotbollssupportrar från 1995 till 2014

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Christoffer Ferdinandsson; Oliver Ström Bäverlind; [2015]
  Nyckelord :Fotbollssupportrar; Nyhetsvärdering; Svensk press; Åsiktsjournalistik;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur framställningen av svenska fotbollssupportrar sett ut mellan 1995 och 2014 i den tryckta pressen och hur denna rapportering skiljer sig mellan dags-, kvälls- och regionalpress. Ambitionen är även att ge svar på vilken påverkan åsiktsjournalistiken har haft på hur fotbollssupportrar framställts under denna tidsperiod. LÄS MER