Sökning: "christoffer svensson tobias matsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden christoffer svensson tobias matsson.

  1. 1. Modell för analys och förbättring avförsörjningskedja med hänsyn till ett supply chain- och marknadsperspektiv

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

    Författare :Christoffer Svensson; Tobias Matsson; [2012]
    Nyckelord :Logistik; Marknadsföring; Marknadsplan; supply chain management; modell; förbättringsarbete;

    Sammanfattning : Logistik kan bidra till kostnadsbesparingar bland företag vid användning av resurser, utöver det så kan en framgångsrik logistik ge företag fördelar när det handlar om att skapa värde åt kund. Vid marknadsföring så kan logistik även ha en stor inverkan på hur bra slutresultatet blir (Fuller et al., 1993). LÄS MER