Sökning: "chronic obstructive pulmonary disease"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden chronic obstructive pulmonary disease.

 1. 1. Att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom : En litteraturstudie ur patientens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Josefine Palmgren; Amanda Eriksson; [2021]
  Nyckelord :patienter; upplevelser; kronisk obstruktiv lungsjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är vanligt förekommande, fler människor drabbas och dödsfallen ökar globalt. KOL innebär förändringar i livet för patienten och påverkar också livskvaliteten negativt. LÄS MER

 2. 2. Anhörigas upplevelse av att vårda en närstående med KOL : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Matilda Fleischer; Jaqueline Neubert; [2021]
  Nyckelord :chronic obstructive pulmonary disease; disease progression; experience; close relative; spouse; anhörig; familj; försämring av sjukdomsutveckling; kroniskt obstruktiv lungsjukdom; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) orsakar inflammerade celler i luftrör och lungvävnad. Personer med KOL upplever att kroppen inte orkar och känner sig begränsade i vardagen. Syfte: Belysa anhörigas upplevelser att vårda en närstående med kroniskt obstruktiv lungsjukdom. LÄS MER

 3. 3. Kvartsdamm - Ur ett medvetenhetsperspektiv på byggarbetsplatser

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Zebastian Kind; Jonatan Olsson; [2021]
  Nyckelord :Beteende; byggnadsindustri; exponering; kommunikation; kvartsdamm; skyddsutrustning;

  Sammanfattning : Purpose: Quartz dust is a serious problem on construction sites all over the world. Thefine-grained dust that is perceived as invisible for the naked eye, gets stuck in the exposed individual’s respiratory system where it in the long run can result in illness and in the worst scenario death. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mathilda Johansson; [2021]
  Nyckelord :COPD; Experiences; Literature review; Nurse; Nursing; Erfarenheter; KOL; Litteraturstudie; Omvårdnad; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en kronisk sjukdom som drabbar människor över hela världen. Symtom som hosta, ökad slemproduktion andfåddhet och andnöd är vanligt förekommande. Livskvalitén påverkas och utmaningar i det dagliga livet uppstår. LÄS MER

 5. 5. Effekterna av aktiva e-hälsointerventioner på fysisk kapacitet, self-efficacy samt livskvalité hos personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom. : En strukturerad litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Christina Karelis Hanna; Jeanette Schiller; [2021]
  Nyckelord :Copd; ehealth; quality of life; self-efficacy; 6MWT; ehälsa; KOL; livskvalité; self-efficacy; 6-min gångtest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet är en viktig del av behandlingen hos personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), då det kan förbättra personens self-efficacy. Fysisk aktivitet kan även förbättra den fysiska kapaciteten och upplevda livskvalitén. LÄS MER