Sökning: "chronic pain"

Visar resultat 1 - 5 av 345 uppsatser innehållade orden chronic pain.

 1. 1. ATT FINNA NYA VÄGAR En intervjustudie med personer som genomgått ett smärtrehabiliteringsprogram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sara Eriksson; Nelly Moen; [2020-05-28]
  Nyckelord :Occupational therapy; chronic pain; activities of daily living; qualitative research;

  Sammanfattning : Bakgrund Arbetsterapeuter har ett aktivitetsfokus och arbetar med olika patientkategorier med olika typer av funktionsvariationer och sjukdomar vars gemensamma nämnare är att dessa påverkar patientens aktivitetsutförande. En patientkategori är personer med långvarig smärtproblematik. LÄS MER

 2. 2. Den osynliga sjukdomen - Att leva med endometrios : En kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Cathrin Myhrman; Sandra Krokström; [2020]
  Nyckelord :Endometrios; experience; living with and perception; Endometrios; upplevelse; erfarenhet och uppfattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 176 miljoner kvinnor över hela världen lider av endometrios. Endometrios är en kronisk obotlig sjukdom premenopausalt, som för med sig symtom så som smärta, kronisk bäckensmärta, dyparenui, dysmenorré samt trötthet. Endometrios är en underdiagnostiserad diagnos och det tar lång tid innan diagnosen fastställs. LÄS MER

 3. 3. Flickor med långvarig smärtas upplevelser och erfarenheter av fysioterapeutisk behandling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Ida Björkbom; Sofia Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Adolescents; Girls; Chronic pain; Physiotherapy; Limitations; Physiotherapist;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund  Långvarig smärta hos barn och ungdomar är vanligt förekommande och flickor är mer drabbade än pojkar. Smärtan påverkar den drabbade i stor utsträckning vilket ofta visar sig i det sociala livet, vid dagliga aktiviteter och under skolgången. LÄS MER

 4. 4. Hur kvinnor med endometrios upplever mötet med hälso- och sjukvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Fanny Israelsson; Justine Stens; [2020]
  Nyckelord :Endometriosis; encounter; healthcare; patient experiences; Endometrios; bemötande; hälso- och sjukvård; patientupplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar ungefär var tionde kvinna i fertil ålder. Sjukdomen kännetecknas bland annat av smärtor och infertilitetsproblematik. Tidigare forskning tyder på att det i dagens sjukvård existerar en normalisering av symtom och att det kan finnas viss kunskapsbrist om sjukdomen. LÄS MER

 5. 5. Predicting Multimodal Rehabilitation Outcomes using Machine Learning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Alexandru Cheltuitor; Niklas Jones-Quartey; [2020]
  Nyckelord :Machine learning; XGBoost; regression; Multimodal Rehabilitation; SQRP; chronic pain; treatment outcome; prediction;

  Sammanfattning : Chronic pain is a complex health issue and a major cause of disability worldwide. Although multimodal rehabilitation (MMR) has been recognized as an effective form of treatment for chronic pain, some patients do not benefit from it. LÄS MER