Sökning: "chronic pain"

Visar resultat 1 - 5 av 462 uppsatser innehållade orden chronic pain.

 1. 1. Att leva med endometrios - kvinnors erfarenheter : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Isabelle Malmberg; Maria Siljevik; [2023]
  Nyckelord :Endometriosis; Experience; Impact; Women; Quality of Life; Endometrios; Erfarenhet; Kvinnor; Livskvalitet; Påverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom som drabbar omkring var tionde kvinna i fertil ålder. Sjukdomen kan orsaka bland annat smärta och infertilitet. I många fall misstolkas symtomen av vårdpersonal vilket leder till fördröjd diagnos och onödigt lidande. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor med kronisk smärta och deras upplevelser av bemötandet av hälso- och sjukvårdspersonal : en icke systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anudari Amarsukh; Camila Galdamez Garcia; [2023]
  Nyckelord :Women; Chronic pain; Patient experience; Healthcare professionals; Treatment; Kvinnor; Kronisk smärta; Patientupplevelser; Bemötande; Hälso- och sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund Kronisk smärta är ett vanligt förekommande tillstånd och leder till lidande hos individen och kostnader för samhället. Det är vanligare med kronisk smärta bland kvinnor än bland män. LÄS MER

 3. 3. Fysioterapeuters kliniska resonerande vid val av behandling för patienter med långvarig smärta inom primärvården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Hanna Flemström; Elin Ellström; [2023]
  Nyckelord :chronic pain; clinical reasoning; treatment; physiotherapist;

  Sammanfattning : Bakgrund:Långvarig smärta definieras som smärta som kvarstår i över 3 månader. Det är vanligt förekommande i befolkningen och många söker vård för sina problem. Smärta är ett komplext begrepp som har inverkan på många olika faktorer hos individen men även en inverkan på samhället och dess resurser. LÄS MER

 4. 4. Living with epilepsy - the experiences of adult people : A descriptive literature review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Wenjing Gu; JiaFeng Wu; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Epilepsy is a common serious chronic neurological disease, and peoplewith epilepsy not only suffer physical pain caused by the disease itself but also sufferfrom a range of complex psychological problems. Epilepsy is a chronic nervous systemdisease that needs a life-long treatment. LÄS MER

 5. 5. Fibroblasttillväxtfaktor-23 (FGF-23) – en möjlig biomarkör för osteoartrit hos katt?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Pernilla Hägg; [2023]
  Nyckelord :artros; biomarkör; FGF-23; katt; osteoartrit;

  Sammanfattning : Osteoartrit är en kronisk obotlig ledsjukdom som är vanlig hos katt. Trots att osteoartrit är associerad med smärta kan sjukdomen hos katt vara svår att diagnosticera. LÄS MER