Sökning: "cialdini"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet cialdini.

 1. 1. Politik &övertalning: utifrån Cialdini's principer om sociala bevis och auktoritet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kajsa Bengtsson; Elin Noréen; [2017]
  Nyckelord :Cialdini; sociala bevis; auktoritet; påverkan; politik; populism; elaboration likelihood model; framing; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ingen tidigare forskning inom politiska marknadsföring har använt sig av Cialdinis sex principer för påverkan. Den föreliggande studiens syfte var således att undersöka två av Cialdinis principer för påverkan och dess effektivitet inom politisk marknadsföring. LÄS MER

 2. 2. Gåvor vid köp : Hur påverkar det konsumenters köpbeteende

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Linnea Lindström Rosenholm; Amanda Johansson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att butiker använder sig av gåvor inom detaljhandeln är vanligt förekommande. I dagens samhälle är konkurrensen hård mellan butiker vilket gör att butikerna måste jobba hårt med säljknep för att locka kunder. LÄS MER