Sökning: "cigaretter"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet cigaretter.

 1. 1. En ansvarsfull cigarettförpackning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Amanda Sandberg; Linnea Tjernberg; [2020]
  Nyckelord :förpackningsdesign; cigaretter; miljö; grafisk design; förändra beteende; konstruktion; rökning; fimpar; cigarettförpackning; vanor; packaging design; cigarettes; environment; graphic design; change behaviour; smoking; cigarette butts; cigarette packaging;

  Sammanfattning : Rökning är en ovana som många personer ägnar sig åt, det speglas inte minst på gatorna vart man än går. Fimpar på gator runt om i städer är en miljöbov som sällan uppmärksammas. Trots att det finns allmänna askkoppar för fimparna att slängas i, hamnar de ofta på gatan och blir en fara för djur och natur. LÄS MER

 2. 2. CSR:s förbindelse med attityder och köpbeteende på svenska rökare : kvalitativ studie om hur CSR påverkar svenska rökares attityder och köpbeteende gällande cigaretter?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Merna Naomi; Govan Abdulkarem; Edin Merzic; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av cigarettrökning och uppfattning om dess påverkan på orala hälsan bland en grupp högskolestudenter : en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för oral hälsa; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för oral hälsa

  Författare :Florina Meholli; Anbereen Rawi; [2018]
  Nyckelord :Cigarettrökning; rökning; upplevelse; uppfattning; oral hälsa;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att belysa hur studenter som dagligen röker minst tio cigaretter upplever det egna tobaksbruket. Ett ytterligare syfte var att belysa studenternas uppfattning om cigarettrökningens påverkan på den orala hälsan. Material och metod: En empirisk studie med kvalitativ design tillämpades. LÄS MER

 4. 4. Punktskatt på e-cigaretter - de lege lata och de lege ferenda

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Center for Business Law

  Författare :Rebecka Månsson; Matilda Almén; [2017]
  Nyckelord :Excise duty; Electronic cigarettes; Formal principle of justice; Tobacco duty;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to clarify whether or not electronic cigarettes are subject to excise duty in Sweden, since the law does not regulate them. The first part of the thesis analyze directives from the EU and Swedish legislation to clarify the legal position of electronic cigarettes and whether they are subject to an already existing excise duty. LÄS MER

 5. 5. E-cigs påverkan på Candida albicans - Mätning av hyfbildning och proteasaktivitet

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Marcus Eskilsson; Sohrab Korkchi; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Att utvärdera eventuell påverkan av e-cigaretts-kondensat (ECK) på två av C. albicans stora virulensfaktorer: proteasaktivitet i C. albicans sekretom och hyfbildning. Material & metod: Två stammar av C. LÄS MER