Sökning: "cigaretter"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet cigaretter.

 1. 1. Upplevelser av cigarettrökning och uppfattning om dess påverkan på orala hälsan bland en grupp högskolestudenter : en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för oral hälsa; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för oral hälsa

  Författare :Florina Meholli; Anbereen Rawi; [2018]
  Nyckelord :Cigarettrökning; rökning; upplevelse; uppfattning; oral hälsa;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att belysa hur studenter som dagligen röker minst tio cigaretter upplever det egna tobaksbruket. Ett ytterligare syfte var att belysa studenternas uppfattning om cigarettrökningens påverkan på den orala hälsan. Material och metod: En empirisk studie med kvalitativ design tillämpades. LÄS MER

 2. 2. Punktskatt på e-cigaretter - de lege lata och de lege ferenda

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Center for Business Law

  Författare :Rebecka Månsson; Matilda Almén; [2017]
  Nyckelord :Excise duty; Electronic cigarettes; Formal principle of justice; Tobacco duty;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to clarify whether or not electronic cigarettes are subject to excise duty in Sweden, since the law does not regulate them. The first part of the thesis analyze directives from the EU and Swedish legislation to clarify the legal position of electronic cigarettes and whether they are subject to an already existing excise duty. LÄS MER

 3. 3. E-cigs påverkan på Candida albicans - Mätning av hyfbildning och proteasaktivitet

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Marcus Eskilsson; Sohrab Korkchi; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Att utvärdera eventuell påverkan av e-cigaretts-kondensat (ECK) på två av C. albicans stora virulensfaktorer: proteasaktivitet i C. albicans sekretom och hyfbildning. Material & metod: Två stammar av C. LÄS MER

 4. 4. "Denna tobaksvara kan skada din hälsa och är beroendeframkallande" : En kvalitativ studie om snusförbud på offentliga arbetsplatser i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hugo Thorsson; Petter Thorin; [2016]
  Nyckelord :Snus; Tobakspolicy; Tobaksfri Arbetstid; Kommuner; Tobaksförbud; Snusförbud; Policyanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att via en genomgång av policydokument och kompletterande telefonintervjuer undersöka motiven bakom införandet av ett förbud mot så väl snus som cigaretter på arbetstid genom s.k. Tobaksfri arbetstidi sexton svenska kommuner samt att undersöka hur dessa kommuner skiljer sig åt. LÄS MER

 5. 5. Välkända och mindre kända samband mellan rökning och olika sjukdomar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Qusai Salman; [2016]
  Nyckelord :cigarett smokning; smoking cessation; smoking pregnancy; tobacco smoke; smoking effects; smoking risc; smoking and lung disease; smoking and heart disease; cigarettrökning; rökning; graviditet; pankreascancer; diabetes 2; tobak; lungcancer; KOL; sjukdomar; låg födelsevikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rökning står för mer än vart tionde dödsfall i Sverige och hälften av alla långsiktiga rökare avlider av rökrelaterade sjukdomar. Lungcancer är den femte vanligaste cancersjukdomen i Sverige och orsakas i första hand av rökning. LÄS MER