Sökning: "cilie"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet cilie.

 1. 1. Gåvan till liv : upplevelser av att donera en njure

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Cilie Bergman; Kajsa Lorentsson; [2010]
  Nyckelord :Experiences; kidney; living donors; Levande donatorer; njure; upplevelser;

  Sammanfattning : Att ge bort en del av sig själv för att förbättra livet för en annan människa, är att ge gåvan till liv. Levande njurdonatorers upplevelser kommer ofta i skymundan eftersom studier ofta fokuserat på mottagarens upple-velse av njurtransplantationen. Donationen beskrivs med både positiva och negativa upplevelser. LÄS MER

 2. 2. Primär ciliär dyskinesi som orsak till kronisk lungsjukdom hos hund : en litteraturstudie och fallpresentation

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linda Andersson; [2008]
  Nyckelord :primär ciliär dyskinesi; mucociliär transport; slemtransport; slem; cilie; flimmerhår; ciliedefekter; hund; PCD; lunginflammation; pneumoni; transmissionselektronmikroskop; biopsi; luftvägssymptom; luftväsinfektioner; behandlingsresistens; sekundär ciliär dyskinesi; immotile-cilia syndrome; Kartagener´s syndrom; situs inversus; bronkiektasi; kronisk; konsolidering; rhinosinusit; bronkit; hosta; unga hundar; otit; fertilitet; lungor; medfödd; genetiska defekter; cilieorörlighet;

  Sammanfattning : Primary ciliary dyskinesia (PCD) is an important but unusual cause of chronic respiratory disease of young dogs. The purpuse of this paper is to study and present internationally publicated papers on PCD in dogs and present three dogs, in which PCD was suspected. PCD has been reported in many dog breeds as well as in people. LÄS MER