Sökning: "cinema experience"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden cinema experience.

 1. 1. Det är ju därför det heter Piratebay : Studenter i filmvetenskap söker information

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Eva Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :studenter; informationssökning; informationsbeteende; informationsresurser; filmvetenskap; film; bibliotek;

  Sammanfattning : Few studies have been done about information seeking among students of Cinema Studies. Cinema Studies is a unique area, which also requires information seeking in the form of moving images. LÄS MER

 2. 2. Episodes of Feelings

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Diyana Guney; [2020]
  Nyckelord :Storytelling; Narrative architecture;

  Sammanfattning : Exploring narrative driven architecture.Architecture has been used as a physical medium that goes beyond providing shelter, but also to tell stories or document historical epochs. LÄS MER

 3. 3. Det flerdimensionella biobesöket : En gamification-studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Ludvig Boström; Erik Andersson; [2020]
  Nyckelord :Gamification; MDA-framework; design principles; design guidelines; mechanics; cinema experience; prototype development; Gamification; MDA-ramverket; designprinciper; designriktlinjer; mechanics; bioupplevelse; prototyputveckling;

  Sammanfattning : Gamification har börjat integreras mer och mer i våra liv varje år inom diverse områden såsom shopping, sport och undervisning. Gamification används per definition för att öka motivation hos användare genom att introducera spelmoment i en icke-spel kontext. LÄS MER

 4. 4. How big is the big screen? Understanding the demand for experience goods: the case of the Swedish cinema market

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Henrik Ekwall; Molly Guggenheimer; [2019]
  Nyckelord :Cinema; Swedish film industry; Demand for film; Film audience; Experience goods;

  Sammanfattning : In this study, we analyze the factors that affect demand for theatrical films in Sweden, how they do so, and how these factors change with regards to a film's regional origin. An ordinary least squares model with cinema admissions as the dependent variable is developed on a sample of 1293 films released on Swedish cinemas in between 2012 and 2016. LÄS MER

 5. 5. Cognition and Emotion in Cinematic Virtual Reality : What are the challenges in production to creating an emotional response?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Barbara Kubitzek; [2019]
  Nyckelord :Cinematic Virtual Reality CVR film; Cognition and Emotion; Production Challenges; Presence; Immersion; Remediation; Cinema of Attractions; Directing Techniques; Storytelling Strategies; Virtual Reality; Film Studies Theory and Practice; Filmisk Virtuell Verklighet; Kognition och Känsla; Produktion;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the challenges in production to create a live-action cinematic virtual reality film that aims to trigger a certain emotional response in the viewer. Cinematic virtual reality (CVR) is the term referred to throughout this thesis that has been used by Mateer (2017) in his paper. LÄS MER