Sökning: "cinematography"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet cinematography.

 1. 1. Visuellt inbjudande bilder : En analys av Roger Deakins filmfoto i filmen Blade Runner 2049

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Carl Careborg; [2020]
  Nyckelord :Filmfoto; Djup; Bildanalys; Roger Deakins; Bildkomposition; Ljussättning; Blade Runner 2049;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur filmfotografen Roger Deakins komponerar och ljussätter bilder för att skapa djup och trovärdighet i ett tvådimensionellt medium. Teori kring förmedlande av djup, form, textur samt separation används i en analys av utvalda bilder från filmen Blade Runner 2049 (2017). LÄS MER

 2. 2. Establishing and Evaluating Cinematography Principles in a Third Person Computer Game

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Bhat Nathan; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As the computer game industry continues to develop, there is a growing demand for games to look as aesthetically pleasing as possible. Because of this, use of cinematographic principles in computer games has become commonplace. LÄS MER

 3. 3. Drömmen i dåliga bilder -En studie om estetiken i Beyond the Black Rainbow och Inland Empire

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Kim Jakobsson; Daniel Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Shlovsky; Freud; defamiliarization; ostranenie; the uncanny; uncanny valley; aesthetics; cinematography; image; grain; ugliness; surrealism; Beyond the Black Rainbow; Inland Empire; David Lynch; Panos Cosmatos;

  Sammanfattning : This thesis examines visionary directors David Lynch and Panos Cosmatos aesthetics in the films Inland Empire and Beyond the Black Rainbow. Two films with surrealistic aspects that are using a form of degraded aesthetics to achieve a certain kind of cinematography that is rarely seen in the industry. LÄS MER

 4. 4. Det som går förlorat när halogenlamporna försvinner : En studie om skillnaden i ljus mellan halogen och LED-lampor och dess påverkan hos en publik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Daniel Markström; Johannes Ahlros; [2019]
  Nyckelord :LED; Halogen; Ljussättning; Visuell; Praktisk och Känslomässig;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka vilken påverkan valet av ljusteknik, LED eller halogen har på den slutliga produkten. Studien kommer med hjälp av fokusgruppsintervjuer undersöka om personer kan se skillnad på en ljussättning som är gjord med LED- respektive halogenlampor samt vad de olika teknikerna ger för känsla. LÄS MER

 5. 5. One Shot Object Detection : For Tracking Purposes

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Tijmen Verhulsdonck; [2017]
  Nyckelord :Object tracking; Deep learning; Siamese neural network; Affine regression network; One shot learning; Object detector; PID controller;

  Sammanfattning : One of the things augmented reality depends on is object tracking, which is a problem classically found in cinematography and security. However, the algorithms designed for the classical application are often too expensive computationally or too complex to run on simpler mobile hardware. LÄS MER