Sökning: "circular branding"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden circular branding.

 1. 1. The different roles of a brand for purchasing reused materials in B2B

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lisa Jodlovsky; Hanadi Secerovic; [2021-07-02]
  Nyckelord :Brands; business-to-business B2B ; circular economy; purchasing; reused materials; circular branding; construction industry;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. What's Next in Sustainable Acoustic Materials?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Klas Hellqvist; Anna Andersson; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; Acoustics; Materials; Sound Absorption; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As industries have begun to rethink the way they design, make and dispose of products for the purpose of sustainable development, manufacturers of acoustic products have been slow off the mark. The majority of acoustic products are still made of primarily virgin material made from petrochemical resources, which have a significant impact on the environment. LÄS MER

 3. 3. Communicating a climate friendly business model

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Ludvig Essebro; [2020]
  Nyckelord :branding; business ethics; circular bioeconomy; corporate branding; corporate sustainability; forest industry; forest sector; legitimacy sustainability; SDG; sustainability; affärsetik; bioekonomi; cirkulär företagsvarumärke; globala målen; hållbarhetsrapportering; hållbarhetsvarumärke; hållbar utveckling; legitimitet; skogsindustri; skogssektor;

  Sammanfattning : The world has gathered around the idea that sustainable development is possible. At the same time, corporations are in constant development, both economically, but also in power and authority. While the main goal for corporations always has been to generate profit through their operations, corporations can also serve the needs of the public. LÄS MER

 4. 4. Uppbyggnaden av ett personligt varumärke är en resa, inte en destination : En kvalitativ studie om personliga varumärken

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jens Sjöberg; Robin Lotthagen; [2019]
  Nyckelord :Personal branding; Marketing; Sports; Personligt Varumärke; Marknadsföring; Idrott;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to build knowledge about how young athletes can build their personal brand. Methodology: The study uses a qualitative approach in order to answer the research questions and the purpose of the study with a systematic literature review, to identify key factors for building a strong personal brand and apply these on a young athletes personal brand. LÄS MER

 5. 5. Miljömärkningar inom textilbranschen : Ur konsumentens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sara Stegervall; Lina Svennberg; [2019]
  Nyckelord :Green Marketing; Green Marketing Mix; Sustainability; Consumer Behavior; Ecolabelling; Circular Economy; TPB; Greenwashing; Grön Marknadsföring; Grön Marknadsföringsmix; Hållbarhet; Konsumentbeteende; Miljömärkning; Cirkulär Ekonomi; TPB; Greenwashing;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka konsumenters kännedom och uppfattningar om miljömärkningar i textilbranschen samt om de ger avtryck i deras konsumtion. Studien har genomförts med en kvantitativ ansats genom en enkätundersökning som är utformad utifrån en kvalitativ förstudie. LÄS MER