Sökning: "circular economy and marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden circular economy and marketing.

 1. 1. Out with the Old and in with the New - Consumer Clothing Practices and how they contribute to a Circular Fashion Market

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Amanda Sjöberg; Johanna Andersson; [2019-07-03]
  Nyckelord :Circular Economy; Practice Theory; Fashion Industry; Consumer Behaviour;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Vilka nya markanadsmodeller kanfå producerande företag att gå motcirkulär ekonomi?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Oliver Snygg; Carl Torberger; [2019]
  Nyckelord :Circular economy; Marketing models; Pay-per-use; Internet of Things; Big Data; End-of-life; Cirkulär ekonomi; Marknadsmodeller; Pay-per-use; Internet of Things; Big Data; End-of-life;

  Sammanfattning : Miljömedvetenheten i världen ökar. Samhällsdebatten formas allt mer av ett miljöperspektiv på flera olika fronter. Allt fler börjar förstå att jordens resurser är ändliga och vi måste tänka om hur vi lever idag. LÄS MER

 3. 3. Miljömärkningar inom textilbranschen : Ur konsumentens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sara Stegervall; Lina Svennberg; [2019]
  Nyckelord :Green Marketing; Green Marketing Mix; Sustainability; Consumer Behavior; Ecolabelling; Circular Economy; TPB; Greenwashing; Grön Marknadsföring; Grön Marknadsföringsmix; Hållbarhet; Konsumentbeteende; Miljömärkning; Cirkulär Ekonomi; TPB; Greenwashing;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka konsumenters kännedom och uppfattningar om miljömärkningar i textilbranschen samt om de ger avtryck i deras konsumtion. Studien har genomförts med en kvantitativ ansats genom en enkätundersökning som är utformad utifrån en kvalitativ förstudie. LÄS MER

 4. 4. Cirkulär ekonomi integrerad i affärsmodellen : en fallstudie av industriföretaget Dustcontrol AB

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Ellinor Berg; Lovisa Larsson; Karolina Svensson; [2018]
  Nyckelord :affärsmodell; cirkulär ekonomi; integrering; miljöarbete; små- och medelstora företag;

  Sammanfattning : Världen över råder en diskussion kring den globala resurshanteringen och dess påföljder, då jordens resurser förbrukas allt snabbare. Majoriteten av företagen har idag ett linjärt synsätt i sin affärsmodell, vilket innebär att de inte tar hänsyn till vad som händer med produkten efter slutkonsumtion. LÄS MER

 5. 5. Storytelling som marknadsföringsstrategi för en hållbar innovation : en berättelse om flerbostadshus i trä

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Jesper Kollberg Dahlström; Moa Gunnarsson; Stina Laggren; [2017]
  Nyckelord :hållbar innovation; hållbar marknadsföring; storytelling; byggindustrin; flerbostadshus byggda i trä; cirkulär- och biobaserad ekonomi; bryta en norm;

  Sammanfattning : Den globala uppvärmningen tillsammans med en allt snabbare resursförbrukning till följd av en växande population innebär att det inte längre är hållbart för företag att använda den linjära ekonomiska modellen” take-make-dispose”. Den ekonomiska modellen som har dominerat företagsstrukturen sedan den industriella revolutionen. LÄS MER