Sökning: "circular economy"

Visar resultat 1 - 5 av 756 uppsatser innehållade orden circular economy.

 1. 1. Hållbara byggmaterial - fallstudie på byggskivor av återvunnet avfall

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Gina Hvarfvenius; Sebastian Lind; [2023]
  Nyckelord :Euroclass; ConeTools; Sustainability; Green Building Materials; Reaction to Fire; Circular Economy; Upcycling; Reuse; LCA; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The construction sector is a large contributor to carbon dioxide emissions each year, and if the Swedish target for carbon dioxide emissions is to be reached by 2045, something must be done. This case study investigates if there are any sustainable building materials on the market which is made from recycled materials. LÄS MER

 2. 2. The Effect of Introducing a Curbside Recycling System on the Recycling Behavior of Households

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Särnholm; [2022]
  Nyckelord :curbside recycling; recycling behavior; circular economy; waste management; Sweden; Callaway and Sant Anna;

  Sammanfattning : This research investigates whether the implementation of a curbside recycling system has an effect on the behavior of households with regard to the recycling of packaging material in Sweden. Previous research presented in the literature points out that the decision to engage in recycling behavior, rather than free-riding on the contributions of others, is based on the perceived contribution of others. LÄS MER

 3. 3. Läckage av metaller från glas och keramiska artiklar köpta second hand till livsmedel : En potentiell risk för människors hälsa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Hanna Nord-Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Environmental toxin; Ceramics; Glass; Cadmium; Lead; Second-hand; Miljögift; Keramik; Glas; Kadmium; Bly; Second hand;

  Sammanfattning : För att leva mer hållbart så är cirkulär ekonomi en stor del, ser man till marknaden för second hand så är artiklar gjorda av keramik och glas vanligt förekommande och populariteten ökar. Detta examensarbete fokuserade på artiklar köpta second hand av keramik och glas där de nuvarande gränsvärdena för bly och kadmium jämfördes med discussing starting values (DSV). LÄS MER

 4. 4. Cirkulär hydroponi : Från urbant avfall till odlingssubstrat

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Izabella Karlsson; Maya Spencer; [2022]
  Nyckelord :Hydroponics; urban agriculture; circular economy; industrial symbiosis; Hydroponi; urban odling; cirkulär ekonomi; industriell symbios;

  Sammanfattning : Dagens samhälle är fullt av utmaningar vad gäller hållbarhet. En av de viktigaste frågeställningarna är hur mänskligheten kan tänka om jordbruket för att anpassa sig till den förväntade ökningen i efterfrågan på mat, och samtidigt göra jordbruket mer miljövänligt. LÄS MER

 5. 5. Securing Costa Rica’s Sustainable Future: A multi-level perspective analysis of the sustainability transition to operationalise the 3Rs in the plastic waste management system in Costa Rica

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Maricruz Bravo Gallegos; Stephanie Dowlen; [2022]
  Nyckelord :Circular economy; integrated sustainable waste management; plastic pollution; waste pickers; recycling; recovery; Social Sciences;

  Sammanfattning : Plastic waste and pollution have proliferated globally causing environmental degradation and biodiversity loss. Costa Rica hosts 5-6% of global biodiversity and struggles to balance socio-economic development with environmental protection in the context of plastic waste management. LÄS MER