Sökning: "circulatory shock"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden circulatory shock.

 1. 1. Early Detection and Differentiation of Circulatory Shock in the Intensive Care Unit using Machine Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Therese Lindberg; [2022]
  Nyckelord :machine learning; prediction; circulatory shock; intensive care unit; ICU;

  Sammanfattning : In the intensive care unit, patients with crucial, life-threatening conditions are admitted and need constant monitoring. Here, the need for a quick and efficient decision support tool is the greatest. LÄS MER

 2. 2. Kaninomvårdnad vid akut- och intensivvård samt smärtutvärdering

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Annika Hultman; [2015]
  Nyckelord :kanin; omvårdnad; akutvård; intensivvård; smärtbeteende; smärtutvärdering; stress; rabbit; nursing; emergency care; critical care; pain behavior; pain assessment; stress;

  Sammanfattning : Syftet med den här litteraturstudien var att ta reda på och förse djursjukvården med information kring akut- och intensivvård inriktad mot omvårdnad samt smärtutvärdering på kanin, för att på så sätt försöka höja standarden på kaninsjukvården. Kaniner som bytesdjur försöker dölja smärta och sjukdom, något som gör att de kan vara kritiskt sjuka innan det upptäcks och det kan då vara svårt att bedöma hur sjuka eller smärtpåverkade de är. LÄS MER

 3. 3. Magomvridning : litteratur- och journalstudie

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Mårtensson; [2007]
  Nyckelord :magomvridning; GDV; gastric dilatation volvulus;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to review the current veterinary literature regarding gastric dilatation and volvulus (GDV) considering pathophysiology and treatment, and to evaluate the operative technique (incisional gastropexy) used during the years 2005 and 2006 at the University Animal Hospital (Universitetsdjursjukhuset), SLU, Uppsala, Sweden. GDV has a complicated pathophysiology which foremost effects the circulatory system. LÄS MER