Sökning: "circumference"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade ordet circumference.

 1. 1. Analoga och digitala läromedel imatematik : – en analys avämnesinnehållet omkrets

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Fanny Nilsson; [2021]
  Nyckelord :läromedel matematik;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en läromedelsanalys av två olika sorters läromedel för årskurs 7i matematik. Läromedlen är en klassisk matematikbok och ett modernt digitalt läromedeli matematik. Läromedlen som ingick i analysen var Matematikboken X och MatematikX direkt, båda utgivna av Liber. LÄS MER

 2. 2. Mätning av muskelomfång med måttband : en reliabilitetsstudie på häst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Natascha Jansson; [2021]
  Nyckelord :häst; muskel; omfångsmätning; måttband; rehabilitering;

  Sammanfattning : Idag finns det inget enkelt och objektivt sätt att bedöma muskelstyrka på häst. Antingen behöver bedömningen ske subjektivt med hjälp av palpation, genom analys av muskelbiopsier eller genom användning av icke-validerade metoder med diagnostiskt ultraljud. Detta försvårar uppföljning av såväl behandling som träning. LÄS MER

 3. 3. Tillväxt hos alléträd i plantskola : en undersökning på containerodlade alléträd inom släktena Quercus, Acer, Sorbus och Prunus

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Desideria Ahnfelt; [2020]
  Nyckelord :stamomkrets; plantskola; tillväxt; containerodling; tree trunk circumference; tree size; measurements of trunk; nursery production; tree growth;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att utvärdera, diskutera och undersöka tillväxt på stamomkrets på containerodlade alléträd producerade i plantskola. Målet har varit att se vilka slutsatser som kan dras när det gäller tillväxt från ett år till ett annat av fyra utvalda trädsläkten: Quercus, Acer, Prunus och Sorbus. LÄS MER

 4. 4. RUN Rörlig Ungdom Nu : Ett projekt för att förebygga övervikt och öka den fysiska aktivitetsnivån hos skolungdomar genom fysisk aktivitet.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Johanna Carlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction: The increasing prevalence of childhood obesity around the world has promoted researchers to identify ways to slow down or reverse this development. As a part of that work, the school-based obesity prevention project Rörlig Ungdom Nu (RUN) was initiated. Method: The RUN-project was implemented at schools on Hisingen, Göteborg. LÄS MER

 5. 5. Omgivningens betydelse för jätteekar (Quercus) : Hur marktyper och befolkningstäthet påverkar storlek och förekomst

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Maria Enskog; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The oak (Quercus) population has decreased greatly over the past two centuries. Oaks are important habitats for thousands of species dependent on the oak’s special microhabitat, trunk circumference, rising age and dead wood. Urbanization, intensified agriculture and altering land use are examples of threats facing the giant oak. LÄS MER