Sökning: "circumstantial evidence"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden circumstantial evidence.

 1. 1. YOUTH UNIONISATION IN DECLINE Increasing negative attitudes towards the union or a growing involuntary structural individualism?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Charles Jeganeh; [2020-09-21]
  Nyckelord :Union coverage declines; youth’s attitudes towards the union; structural labour market changes; involuntary structural individualism; mixed-methods nested analysis approach;

  Sammanfattning : Sweden has in the past years experienced union coverage declines, particularly amongst young individuals aged 16-24. Previous studies indicates conflicting results regarding the relationship between the youth’s attitudes towards the union and their unionisation outcome. LÄS MER

 2. 2. Bevisvärdering av indiciebevisning - En kvalitativ rättsfallsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Filip Fabri; [2020]
  Nyckelord :Bevisvärdering; indicier; indicium; indiciebevisning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In December 2019, the police discovered a thermos bomb in an underground garage in Malmö. One of the suspects had previously been convicted of crimes similar to this and had connections to the Hells Angels motorcycle club. His DNA also matched DNA found on the cap of the thermos containing the explosive charge. LÄS MER

 3. 3. Oligopolföretags parallella uppträdanden som bevismedel för ett samordnat förfarande - Företagens intressen mot intresset av en fungerande inre marknad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nicole Chen; [2018]
  Nyckelord :EU-rätt; konkurrensrätt; oligopol; parallellt; uppträdande; samordnat; förfarande; bevis; bevisvärde; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar svårigheterna för oligopol att beakta varandras beteenden, då detta kan anses utgöra ett samordnat förfarande. Att på ett självständigt och intelligent sätt anpassa sig till andra företags beteenden är något helt tillåtet i konkurrensrätten, och begränsas inte av EU-rättens artikel 101. LÄS MER

 4. 4. Struktural bevisning - En studie i hanteringen av struktural bevisning och ett klarläggande av bevisningen i förhållande till olika bevisvärderingsmetoder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sarah Wali; [2017]
  Nyckelord :struktural bevisning; bevisvärdering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis Structural evidence consists of three parts of which the first part discusses structural evidence and other types of evidence. Structural evidence is a type of evidence consisting of synergetic circumstantial evidence, in other words consisting of circumstances that impossibly could prove the crime by itself but which together, conditionally, proofs the crime despite the missing relation between the theme of proof and the evidence. LÄS MER

 5. 5. Chattbaserad referenstjänst vid Umeå universitetsbibliotek : En innehållsanalys av transkript

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Tania Lösche; [2016]
  Nyckelord :chat service; information request; referral; answer completeness;

  Sammanfattning : This study focuses on virtual services and more particularly on the usage of chat services to provide a formal evidence of the status of one particular chat reference service. It explores the efficiency of the chat service model at Umeå University Library for the period August 2015 to February 2016 and covers a total of 221 virtual chat transactions. LÄS MER