Sökning: "cirkel"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade ordet cirkel.

 1. 1. BEBISFABRIKEN - En studie om svensk förlossningsvård med inriktning på barnmorskornas profession

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Moa Byström Börjesson; [2021-04-07]
  Nyckelord :förlossningsvård; organisationskultur; barnmorska; profession; institutionell teori;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att utifrån ett organisatoriskt perspektiv undersöka hurarbetssituationen för barnmorskor gestaltar sig utifrån omvärldens tryck ochorganisationskultur.Teori: Studien utgår från teorierna institutionell teori och organisationskultur. LÄS MER

 2. 2. Isolerad från omvärlden? : Effekter av isolering på häktet sett utifrån de yrkesverksammas perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Elin Sylwan; Anna Ehrling; [2021]
  Nyckelord :coping; isolated; detained; restrictions; emotions.; hantera; häktad; isolerad; känslor; restriktioner;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka de yrkesverksammas erfarenheter kring effekternaav isolering av de intagna på häkten, samt förstår hur de yrkesverksamma arbetarmed isoleringsbrytande åtgärder på svenska restriktionshäkten.Studien genomfördes utifrån en kvalitativ ansats, där halvstrukturerade intervjuergjordes på sex yrkesverksamma med varierande arbetslivserfarenhet. LÄS MER

 3. 3. Högstadieelevers följsamhet till restriktionerna i samband med Covid- 19 pandemin : En kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emelie Öström Fyhr; Hanna Lind; [2021]
  Nyckelord :Adolescent; Compliance; Covid-19; Restrictions; Covid-19; Följsamhet; Restriktioner; Ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Coronapandemin blev en global utmaning i början av år 2020. I Sverige uppmanade Folkhälsomyndighetens restriktioner hela befolkningen att ta sitt ansvar för att bromsa smittspridningen. Skolorna tvingades stänga eller bedriva distansundervisning till och från för att minska smittspridning. LÄS MER

 4. 4. Vikten av de oskrivna reglerna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alice Söderberg; John Söderberg; David Weiler; [2021]
  Nyckelord :Distansarbete; normer; interaktione; kommunikation; digitala kommunikationsmedel; Teleworking; norms; interactions; communication; digital communication channels; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: The Importance of the Unwritten Rules Seminar date: 15th of January 2021 Course: FEKH49, Business Administration: Bachelor’s degree Project in Organization, Undergraduate level, 15 credits Authors: Alice Söderberg, John Söderberg, David Weiler Supervisor: Nadja Sörgärde Five Key-words: Teleworking, norms, interactions, communication, digital communication channels Purpose: The purpose of this study is to nuance previous research regarding how interactions are affected by teleworking by examining how the employees at Översättningsbolaget experience changes in the interactions they have with their colleagues due to teleworking and which norms that could affect this. Research question: How do the employees at Översättningsbolaget experience that the interactions they have with their colleagues have changed due to teleworking and which norms could affect this? Theoretical perspective: The study’s theoretical perspective consists of previous research on interactions, what teleworking is and how teleworking affects interactions between colleagues and the consequences this entails. LÄS MER

 5. 5. Analoga och digitala läromedel imatematik : – en analys avämnesinnehållet omkrets

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Fanny Nilsson; [2021]
  Nyckelord :läromedel matematik;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en läromedelsanalys av två olika sorters läromedel för årskurs 7i matematik. Läromedlen är en klassisk matematikbok och ett modernt digitalt läromedeli matematik. Läromedlen som ingick i analysen var Matematikboken X och MatematikX direkt, båda utgivna av Liber. LÄS MER