Sökning: "cirkeln mats strandberg"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden cirkeln mats strandberg.

 1. 1. Rakbladsvass femininitet - Monstruöst flickskapande i Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgrens fantasyserie Engelsforstrilogin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Lio Fridmar; [2017]
  Nyckelord :barnlitteratur; feminism; femininitet; monster; skevteori; skevhet; queerteori; gurlesk; flickor; flickforskning; litteratur; engelsforstrilogin; cirkeln; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Flickskap är något som görs, och går att göras både ”rätt” och ”fel”. I denna studie syftar jag till att undersöka hur huvudkaraktären Linnea i Mats Strandbergs och Sara Bergmark Elfgrens fantasyserie Engelsforstrilogin förhåller sig till detta skapande och hur hon gör femininitet. LÄS MER

 2. 2. Gymnasiet är ett helvete – bokstavligt talat. En normkritisk textanalys av Engelsforstrilogin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Jennifer Hallberg; Johanna Larnemark; [2016-02-29]
  Nyckelord :Normkritisk pedagogik; intersektionalitet; Engelsforstrilogin; fantasy; normer; kapital; metaforer; narrativ fantasi;

  Sammanfattning : AbstractExamensarbete inom Lärarprogrammet LP01Titel: Gymnasiet är ett helvete – bokstavligen talat. En normkritisk analys avEngelsforstriloginFörfattare: Jennifer Hallberg och Johanna LarnemarkTermin och år: HT 2014Kursansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapHandledare: Marita RhedinExaminator: Bengt JacobssonRapportnummer: HT14-1120-3Nyckelord: Normkritisk pedagogik, intersektionalitet, Engelsforstrilogin, fantasy, normer,kapital, metaforer, narrativ fantasiDenna uppsats har syftat till att genomföra en kvalitativ textanalys och undersöka hur den normkritiskapedagogiken kan tillämpas i svenskämnet. LÄS MER

 3. 3. "Me agarro del cuello" y otras expresiones suecas traducidas al español : Un análisis de la traducción al español de las expresiones idiomáticas y refranes en la novela Cirkeln de Mats Strandberg y Sara Bergmark Elfgren.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Anna Seveborg; [2016]
  Nyckelord :Expresiones idiomáticas; equivalencia; paráfrasis; texto original; lengua fuente; lengua meta; cultura.;

  Sammanfattning : El objetivo del presente estudio es investigar cómo se traducen al español las expresiones idiomáticas y refranes suecos de la novela Cirkeln,de Mats Strandberg y Sara Bergmark Elfgren. En este estudio analizamos cuantitativa y cualitativamente las ocurrencias de lasestrategias que se utilizan para establecer una equivalencia entre los dos idiomas. LÄS MER

 4. 4. Genus och normer i Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgrens Cirkeln : Om värderingar och normer i en fantasyroman

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Therese Kruse; [2016]
  Nyckelord :genus; fantasy; könsroller; norm; Cirkeln;

  Sammanfattning : Som blivande lärare har man ett ansvar för den litteratur som våra elever läser. Det står i läroplanen att skolan har ett ansvar för att motverka de traditionella könsmönstren vilket ska göras hela tiden i all undervisning. Ett sätt är att kritiskt granska den litteratur som används i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Gotik i svensk fantastik : Gotiska drag i Middagsmörker, Udda verklighet och Cirkeln

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Litteraturvetenskap

  Författare :Marie Metso; [2016]
  Nyckelord :Gotik; skräckromantik; fantastik; fantasy; urban fantasy; nutidsfantasy; genreteori; Middagsmörker; Charlotte Cederlund; Cirkeln; Mats Strandberg; Sara Bergmark Elfgren; Udda verklighet; Nene Ormes;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ur ett genreteoretiskt och komparativt perspektiv med hjälp av metoden närläsning undersöka vilka av gotikens genrekonventioner som förekommer i svensk urban fantasy.Romanerna som analyseras är Nene Ormes Udda verklighet (2010), Mats Strandbergs och Sara Bergmark Elfgrens Cirkeln (2011), samt Charlotte Cederlunds Middagsmörker (2016). LÄS MER