Sökning: "cirkulär ekonomi upphandling"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden cirkulär ekonomi upphandling.

 1. 1. Inredningsarkitektur i den cirkulära ekonomin : Kvalitets- och hållbarhetsaspekter på inredning i offentlig miljö

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Marika Strömberg; [2020]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; Inredningsarkitektur; Offentlig inredning; Design; Kvalitet; Kulturarv; Hållbarhet; Koncept; Proposition; Gestaltning; Program; Vårdprogram; Miljöpsykologi; Upphandling;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder sammansatta designmässiga kvaliteter i inredning och hur dessa kan göras mer bestående i den cirkulära ekonomin. Större krav ställs på en återanvändning av produkter. Klimatförändringar kräver att vi bromsar vår konsumtion. LÄS MER

 2. 2. Att projektera för demontering : Intervjustudie och metodförslag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Frida Axelsson; [2020]
  Nyckelord :Projektering för demontering; återvinning; återanvändning; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Den globala klimatkrisen är mer aktuell än någonsin och internationella mål reglerar utsläpp av växthusgaser, avfallshantering och återvinning. I Sverige står byggbranschen för både mer än 20 procent av landets utsläpp av växthusgaser och ger upphov till 30 procent av allt avfall. LÄS MER

 3. 3. Miljöaspekter vid offentlig upphandling av datorer och mobiltelefoner - En studie om hantering av produkterna hos kommuner och leverantörer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Alva Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Municipalities; public procurement; mobile phones; computers; circular economy; environmental aspects; remanufacturing; leasing; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how municipalities take environmental aspects into account when it comes to procurement and use of computers and mobile phones. Furthermore, the aim was to identify what happens to the products after its usage. LÄS MER

 4. 4. Integrating novel circular economy technologies in complex trans-sector value chains : Case study of insect larvae conversion technology within waste and feed value chains

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Audinisa Fadhila; [2020]
  Nyckelord :Organic waste; circular economy; circular value chain; sustainable transition; transition studies; Black Soldier Fly; sustainable animal feed;

  Sammanfattning : Even as the current linear value chains (LVC) of organic waste and animal feed hold the potential to become circular, these practices continue to pose major environmental risks such as deforestation and overfishing. Therefore, a novel circular value chain (CVC) is proposed, connecting the organic waste stream with animal feed production by the use of insect-based organic waste conversion technology. LÄS MER

 5. 5. Att främja en cirkulär ekonomi genom offentlig upphandling: En fallstudie om hur entrémattor kan upphandlas cirkulärt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Lisa Pedersen; [2019]
  Nyckelord :cirkulär ekonomi; cirkulär upphandling; cirkulära affärsmodeller och entrémattor; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ett sätt att angripa de miljöproblem vi står inför idag är att sträva mot en cirkulär ekonomi. En cirkulär ekonomi där avfall inte uppstår utan där produkter istället utnyttjas till fullo och material cirkuleras antingen via materialåtervinning eller regenereras via biosfären. LÄS MER